środa, kwiecień 17, 2024
Kościół św. Mikołaja i dzwonnica w Bochni na pocztówce z 1941 r.

Drewniane dzwonnice to nie rzadko małe arcydzieła sztuki ciesielskiej. Przed wiekami stały przy niemal każdym kościele parafialnym mieszcząc w sobie stare, piękne dzwony, które towarzyszyły życiu ludzi, zarówno w złych jak i dobrych chwilach. Narażone na ogień i ludzką głupotę, coraz częściej znikają z krajobrazu kulturowego okolic Bochni. Warto, więc może poznać ich dzieje i stan zachowania w powiecie bocheńskim.

Kościół w Krzyżanowicach

Drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Joachima w Krzyżanowicach to prosta, ale pełna uroku świątynia, która należy do Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Stanęła w tym miejscu pod koniec XVIII w. i dobrze pokazuje związki tej wsi i parafii z miastem Bochnią. To właśnie z Bochni przeniesiono obecny kościół, a same Krzyżanowice przez kilkaset lat były własnością miasta.

Kościół NNMP w Łapczycy

Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny to prawdziwa perełka gotyku na ziemi bocheńskiej, nazywana czasem małą katedrą przy szlaku. Odrestaurowana w ostatnich latach świątynia kryje też historyczną zagadkę: co skłoniło króla Kazimierza Wielkiego do kosztownej fundacji murowanego kościoła w podbocheńskiej wsi?

Kościół św. Szymona w Lipnicy Murowanej

Szerzący się od śmierci ojca Szymona (1482 r.) z bernardyńskiego klasztoru na Stradomiu w Krakowie kult i doznane za Jego przyczyną łaski i cuda, skłoniły wojewodę krakowskiego, a pana na Wiśniczu, księcia Stanisława Lubomirskiego, do wzniesienia  w rodzinnym mieście Szymona kościoła. Zachęcił go do budowy sam król Władysław IV, wielki czciciel Szymona z Lipnicy.

Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej

To niewątpliwie najpiękniejsza świątynia drewniana na ziemi bocheńskiej, wpisana w lipcu 2003 r. na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Wizyta w tym kościele o nieprzeciętnych wartościach historycznych i artystycznych, oryginalnej, starodawnej konstrukcji i urokliwym wnętrzu, dostarcza wszystkim zwiedzającym niezapomnianych przeżyć. Doceniają to zarówno mieszkańcy Bocheńszczyzny, jak i coraz liczniej odwiedzający Lipnicę turyści z kraju i ze świata.

Kościół w Sobolowie

Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Sobolowie stoi na wzniesieniu w centrum wsi, blisko drogi z Łapanowa do Bochni. Ta piękna świątynia ma wiele uroku, a jej wystrój artystyczny skłania do refleksji i zadumy nad kruchością ludzkiego życia. Od kilku lat sobolowska fara leży na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa od ponad 750 lat wpisany jest w krajobraz górniczej Bochni. Należy do większych kościołów w Małopolsce i przypomina o latach świetności i religijności bochnian, ale też o dramatycznych wydarzeniach jakie dotknęły świątynię,  miasto i jego mieszkańców na przestrzeni wieków.

Kościół parafialny w Starym Wiśniczu jest jedną z ciekawszych świątyń w naszym regionie. Obecny, pod wezwaniem św. Wojciecha, został wzniesiony na miejscu starego, drewnianego kościółka, pochodzącego być może jeszcze z XIII w. Ta pierwsza świątynia nosiła wezwanie św. Katarzyny i była centrum życia religijnego parafii wiśnickiej odnotowanej po raz pierwszy w spisach Świętopietrza z roku 1325. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi natomiast z roku 1360. Opiekunami kościoła byli wtedy Kmitowie z Wiśnicza, którzy początkowo w podziemiach świątyni chowali członków swojego rodu.