• Solny gród
  • bochnia
  • Czarny staw
wtorek, marzec 21, 2023

Położone na południu miasta Dołuszyce to dziś jedno z osiedli  Bochni. Przez długie wieki były jednak wsią, która należała do możnowładczych rodów czy klasztorów w Staniątkach i Wąchocku. W dziejach tej wsi zapisały się także tak znane osoby, jak poeta Lucjan Rydel czy generał Stanisław Maczek. Byli też powstańcy styczniowi, posłowie galicyjscy walczący o chłopskie prawa czy ofiary zbrodni katyńskiej.

Na prawym, wysokim brzegu Raby położona jest miejscowość Chełm - jedna z najstarszych i najciekawszych w regionie bocheńskim. Powstałe tu w ostatnich latach obiekty i organizowane widowiska historyczne pozwalają każdemu poznać ponad 800 lat tej niezwykłej miejscowości i parafii. Chełm i jego kościół to coś więcej niż tylko wiejska parafia - to Mała Ojczyzna z wielkimi tradycjami i śmiałymi dokonaniami współczesnych.

Położony w południowej części Bochni Kurów, to osiedle, które ma swoją ciekawą historię sięgającą epoki kamienia łupanego. Stąd pochodziła możnowładcza rodzina Kurowskich, tu też traktem węgierskim ciągnęły kupieckie karawany czy orszaki królów polskich. Na polach Kurowa zginęli chłopi uczestniczący w manifestacji antyrządowej w 1937 r., a pod koniec II wojny Niemcy przygotowali sieć betonowych i ziemnych fortyfikacji do obrony przez nadciągającą Armią Czerwoną. Co jeszcze wiemy o historii tej miejscowości?

Położony na prawym brzegu Raby Gawłów, to wieś która w tym roku obchodzi 650 lat istnienia. Historia tej niewielkiej miejscowości zaskakuje nas wizytą króla Kazimierza Wielkiego czy osadnictwem kolonistów austriackich, którzy przez ponad 150 lat tworzyli razem z rdzennymi mieszkańcami społeczność Gawłowa. W Gawłowie warto się zatrzymać, choćby po to, by zobaczyć dawny zbór (dziś kościół parafialny wpisany na Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce) i cmentarz ewangelicki, czy kwaterę wojskową żołnierzy poległych w I wojnie światowej.

Wieś Damienice położona jest na północny zachód od Bochni, z którą graniczy poprzez rzekę Rabę. Sąsiaduje z Cikowicami i Proszówkami, a od północy z Puszczą Niepołomicką. Z Bochni do Damienic najłatwiej dostać się poprzez most wiszący (tylko dla pieszych i rowerzystów), przez który biegnie wytyczony w 2011 r. szlak rowerowy Pierścień Solny "Salina Cracoviensis". Cicha i spokojna wieś ma swoją ciekawą przeszłość i mało znane, a godne uwagi postacie i wydarzenia.

Proszówki to duża wieś położona w Gminie Bochnia. Miejscowość graniczy od zachodu z Damienicami i Puszczą Niepołomicką, od północy z Baczkowem a od południa z miastem Bochnią. Od strony południa i wschodu oblewa ją rzeka Raba. Przez wieś przebiegają dwie ważne drogi: z Bochni do Niepołomic i z Bochni do Zielonej. Środek wsi przecina Autostrada A-4.

Bochnia to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych i najstarszych miast w Małopolsce. Położona jest malowniczo na pograniczu Pogórza Wiśnickiego i Kotliny Sandomierskiej. Takie usytuowanie miasta sprawia, że w części południowej występuje krajobraz pagórkowaty, natomiast północną część zajmują tereny równinne, otoczone przez rzekę Rabę i położoną nieopodal Puszczę Niepołomicką.  O urodzie tego miasta i jego atrakcyjności decyduje także bogata i bardzo ciekawa przeszłość.