środa, kwiecień 17, 2024

Nazywam się Janusz Paprota. Urodziłem się i mieszkam w Bochni. Z wykształcenia jestem historykiem, obecnie pracuję jako nauczyciel historii i informatyki w Szkole Podstawowej w Damienicach. Od wielu lat staram się poznawać i popularyzować historię mojego rodzinnego miasta i okolicznych miejscowości, a efekty swojej pracy przedstawiam innym na niniejszej stronie internetowej Historia Ziemi Bocheńskiej (wcześniej www.bochenskie.republika.pl) oraz na łamach lokalnych czasopism: Kronika Bocheńska, Wiadomości Bocheńskie oraz w periodyku naukowym Rocznik Bocheński. Współpracuję lub współpracowałem z Muzeum im. St. Fischera w Bochni (m.in. odczyty w ramach "Czwartkowych spotkań muzealnych"), Gminą Bochnia (odczyty, publikacje i udział w sesjach popularno-naukowych), Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Archiwum Narodowym w Krakowie oddział w Bochni.

Moje hobby to: turystyka górska i krajoznawstwo, zamki i budowle obronne, fotografia cyfrowa.