Najcenniejsze budowle i obiekty

zabytkowe kościoły

zamki, grody, mury obronne

dwory szlacheckie