niedziela, grudzień 03, 2023

Choć nie jest zaliczany do najwybitniejszych książąt i nie ma na swoim koncie spektakularnych sukcesów politycznych, to dla bochnian jest postacią szczególną. Dzięki niemu powstały tu bowiem kopalnia soli i miasto zorganizowane na prawie magdeburskim. Ustępujący popularnością królowi Kazimierzowi Wielkiemu, pozostaje Bolesław wciąż mało znany i niedoceniany...