środa, luty 28, 2024

Spis treści

2.01.1945 r. Lipnica Murowana

Bojówka z Placówki AK "Łosoś" po przeprowadzeniu dochodzeń i ustaleniu winy zastrzeliła Antoninę Bankiewicz zd. Kwaśniewską lat 31 i jej siostrę Honoratę Kwaśniewską lat 18 zwane "boginkami" zamieszkałe w Lipnicy Murowanej za donosicielstwo i wspołpracę z policjantem niemieckim R. Boguschem i wywiadowcą Alfredem Paciejem.

3.01.1945 r. Trzciana

Grupa wypadowa z Gal. Dyw. SS przeprowadziła w Łąkcie Dolnej i Górnej szereg aresztowań i rewizji rabując przy tej okazji około 40 gospodarstw. Najbardziej zostali pokrzywdzeni nauczycielka Antonina Filipczyk i nauczyciel Jan Kukla, którzy po zupełnym obrabowaniu zostali bez środków do życia.

4.01.1945 r. Bochnia

Akta sądowe i urzędu katastralnego w Bochni zostały przewiezione do szybu "Campi" i spuszczono do kopalni. W taki sam sposób zabezpieczono również akta katastralne urzędu lwowskiego, przywiezione do Bochni 16 marca 1944 r.

4.01.1945 r. Bochnia

Oddział dyw. boj. NOW i "Szczerbca" przeprowadził akcję na baraki kąpielowe na stacji w Bochni, skąd zabrano 18 kb i ekwipunek kąpiących się żołnierzy niemieckich.

5.01.1945 r. Nowy Wiśnicz Kombinowany oddział NOW i "Szczerbca" przeprowadził akcję na kasę niemieckiego sztabu 15 Armii Kubańskiej, mieszczącą się w ratuszu skąd zabrano ponad 5 mln. złotych

12.01.1945 r. Bochnia

Stacjonujący w Targowisku batalion z Gal. Dywizji SS wyjechał w kierunku Zakopanego, rzekomo do zwalczania dywersji radzieckiej.

18.01.1945 r. Stanisławice

Został wykonany wyrok śmierci na Stanisławie Turskiej zamieszkałej w Stanisławicach za donosicielstwo i współpracę z Niemcami.

20.01.1945 r. Buczyna

Oddział dyw. boj. NOW pod dowództwem "Jastrzębskiego" związał się na styku wsi Buczyna-Grabina walką z cofającymi się wojskami niemieckimi. Przeważającymi siłami oddziałów niemieckich, oddział partyznacki, a to: "Mukki", "Obuch", "Orwicz", "Gruda" i "Księżyc" oraz 13 osób cywilnych zabitych i kilka zabudowań spalonych. Straty nieznane, ponieważ zabici i rani zostali zabrani z pola walki.

20.01.1945 r. Bochnia

W sobotę dnia 20 stycznia zakończyły się walki w mieście. W niedzielę dnia 21 stycznia w godzinach porannych wkroczyły do Bochni główne siły wojsk radzieckich. Miasto i powiat były wolne.