środa, luty 28, 2024

Spis treści

5.01.1944 r. Dąbrowa

Bojówka NOW w składzie: "Mariancio", "Mirek", "Kropelka" i "Cygan" zlikwidowała na Winnej Górze w Grodkowicach konfidenta z Dąbrowy Józefa Skrzypka

20.02.1944 r. Bochnia

Pozostała w getcie w Bochni grupa Żydów w liczbie 250 osób zostało wywiezione do obozu w Płaszowie.

29.01.1944 r. Podborze

Oddział partyzancki "Błyskawica"ze zgrupowania AK "Skała" dokonał na szlaku kolejowym Podłęże - Grodkowice - zamachu na pociąg pospieszny Kraków - Lwów, którym jechał gen. gubernator Hans Frank. Uszkodzony został wagon salonowy,  który wyskoczył z szyn. Przerwa w ruchu na obu torach trwała 4 godziny, na jednym torze 15 godzin. Gub. Frank ocalał.

2.02. 1944 r. Podłęże

W odwet za zamach na pociąg pospieszny Kraków - Lwów Niemcy rozstrzelali obok wiaduktu kolejowego 50 więźniów przywiezionych samochodami z Montelupich w Krakowie. Po egzekucji ciała zamordowanych zabrali z miejsca kaźni i odwieźli w kierunku Krakowa.

26.02.1944 r. Kamionna

O godz. 4-ej nad ranem policja niemiecka i SS otoczyli na Pasierbcu dom Walentego Dudka, w którym melinowali partyzanci z oddziału "Harnasie" z powiatu limanowskiego. W wyniku starcia 4 partyzantów zostało zabitych obok domu, a 4-ch w domu i spłonęli razem z podpalonym domem. Najmłodszy w oddziale 17-letni Jerzy Kalita, syn nauczyciela z Nowego Wiśnicza został ranny, wieziony furmanką do Limanowej zażył truciznę i zmarł w drodze. Dwóch partyzantów zbiegło jak również uszli zagłady partyzanci melinujący w innych domach.

24.03.1944 r. Bochnia

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Łosoś" przeprowadził akcje dywersyjną na urząd gminy Bochnia - wieś w Kolanowie niszcząc wszystkie akta ewidencyjne i spisy kontyngentowe oraz zabierając całą gotówkę około 10 tys. zł.

14.04.1944 r. Drwinia

Na zrzutowisku "Kania" nastąpił odbiór sprzętu ze zrzutu z samolotu polskiego z Brindissi. Odebrano 6 osób, między którymi był "Niedźwiadek" generał Leopold Okulicki. Ponadto odebrano 15 pojemników z bronią, mundurami i materiałem wybuchowym.*

11.05.1944 r. Kopaliny

Bojówka z Placówki AK "Sum" dokonała na drodze w Kopalinach zamachu na komendanta policji granatowej z Nowego Wiśnicza Ignacego Szmandę, gorliwego wykonawcę władz okupacyjnych. Ciężko rannego Szmandę odwieziono do szpitala wojskowego w Bochni.

14.05.1944 r. Targowisko

Oddz. dyw. NOW pod d-twem "Jastrzębskiego" zdemolował urządzenie mleczarni w Targowisku i zabrał zapasy masła i sera.

20.05.1944 r. Brzezie

Oddział dyw. boj. NOW przeprowadził w Brzeziu i Gruszkach strzyżenie i chłostę czterech dziewcząt za utrzymywanie stosunków z Niemcami.

26.05.1944 r. Królówka

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Sum" pod d-twem "Koniczynki" przeprowadził akcję na mleczarnię w Królówce. Skonfiskowano 50 kg. masła i zniszczono akta kontyngentowe. W czasie akcji zranił się ciężko granatem ręcznym członek B. Ch. "Kaim" Wiktor Baczkowski, poczem strzałem odebrał sobie życie.

30.05.1944 r. Bochnia

Gestapo i SS przeprowadziły w mieście i okolicy masowe aresztowania wywożąc samochodami do więzienia Montelupich w Krakowie około 30 osób.

 

9.06.1944 r. Dąbrowa

Oddział dyw.bojowy NOW pod d-ctwem "Iskry" zastrzelił w domu Józefa Ch. niem. wachmistrza Richtera, który nocował w czasie, gdy partyzanci przyszli ostrzyc córki Helenę i Józefę za utrzymywanie stosunków z Niemcami.

20.06.1944 r. Siedlec

Oddział dyw.boj. NOW w domu Wróblowej rozbroił nocujących żołnierzy niemieckich z organizacji Todt zabierając 20 szt. różnej broni i amunicję.

23.06.1944 r. Wiatowice

O godz. 4.50 nad ranem policja niemiecka otoczyła dom Jakuba Kostuchy w poszukiwaniu syna Józefa, ukrywającego się po ucieczce z Baudienstu. Policjanci oddali serię strzałów do wnętrza stodoły. Ze stodoły wybiegł syn Józef, którego zastrzelili. Podejrzewając, że w stodole jest więcej partyzantów ostrzeliwali dalej stodołę. W wyniku strzelaniny został zabity komendant niemieckiej policji Wilhelm Reinhagen. Niemcy aresztowali Jakuba Kostuchę i jego żonę Konstancję oraz sąsiadów Romana Jelonkę i jego żonę Annę, obwiniając ich o przechowywanie partyzantów. Aresztowanych odstawiono do więzienia w Bochni. Ponieważ sekcja zwłok Reinhagena wykazała, że został on zastrzelony przez policjanta Boguscha, aresztowani zostali po dwóch miesiącach zwolnieni.

23.06.1944 r. Kobylec

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Karp" zastrzelił Zofię D. lat 24 zamieszkałą w Kobylcu za donosicielstwo i konszachty z Niemcami. Jej mąż z pochodzenia Niemiec będący na usługach okupanta został w roku 1943 zastrzelony przez ruch oporu w Małopolsce Wschodniej.


 

* Informacja Jana Kaczmarczyka o zrzuceniu w okolicy Drwini Leopolda Okulickiego jest nieprawdziwa. Generał L. Okulicki został został zrzucony do Polski w nocy z 21 na 22 maja 1944 r. na lądowisku „Kos” koło Wierzbna, 24 km od Krakowa (operacja „Weller 29”).

3.07.1944 r. Cikowice

Radziecki oddz. partyzancki ubezwładnił dowódcę warty na moście w Cikowicach. Wartownicy z wojsk gen. Własowa odeszli z oddziałem radzieckim koło Sierosławic za Wisłę.

21.07.1944 r. Wola Zabierzowska

W nocy o godz. 1.40 bojówka z Palcówki "Pstrąg" zlikwidowała braci: Mieczysława lat 29 i Kazimierza lat 23 Piwońskich z Woli Zabierzowskiej za sporządzenie pisemnego doniesienia do komendy SS i policji niemieckiej na 11 osób należących do organizacji konspiracyjnej i słuchanie radia w domu Aleksandra Pagacza.

26.07.1944 r. Nowy Wiśnicz

Kombinowany oddział dywersyjno - bojowy z Placówki "Sum" i I baonu AK przeprowadził zbrojną akcję na więzienie w Nowym Wiśniczu, z którego uwolniono 120 więźniów politycznych i zabrano broń z wartowni oraz mundury z magazynu.

27.07.1944 r. Lipnica Murowana

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Łosoś" zlikwidował posterunek policji granatowej w Lipnicy Murowanej, zabierając broń i niszcząc wszystkie akta.

27.07.1944 r. Łapanów

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Karp" i oddział partyzancki "Błyskawica" zlikwidowały posterunek policji granatowej w Łapanowie niszcząc wszystkie akta i zabierając broń z amunicją. Współpracujący z organizacją konspiracyjną policjanci i komendant posterunku Zimny zostali wcieleni do oddziały partyzanckiego "Latawca". Tego dnia oddział partyzancki "Błyskawica" sprowadził na rynek Adama Padlewskiego, któremu wymierzono karę chłosty 25 kijów oraz ostrzyżono Hossową za współpracę z policją niemiecką i władzami okupacyjnymi.

28.07. 1944 r. Trzciana

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Kiełbik" zlikwidował posterunek policji granatowej w Trzcianie zabierając 4 karabiny i amunicję. Komendant posterunku uciekł do Bochni, posterunkowy Skrzypczyński przystąpił do oddziału partyzanckiego, zaś posterunkowy Dyląg, Mudry i Helt ukrywali się w okolicy w obawie przed represją. Równocześnie z likwidacją posterunku został zdemolowany urząd gminy w Trzcianie. 

28.07.1944 r. Zbydniów

Oddział partyzancki "Błyskawica" złożył wizytę we dworze w Zbydniowie państwu Sadowskim. Zofia Sadowska została ostrzyżona za utrzymywanie zażyłych stosunków z Niemcami, mąż jej Michał Sadowski, któremu miano wymierzyć karę chłosty zbiegł.

29.07.1944 r. Tarnawa

Oddział partyzancki "Błyskawica" we dworze w Tarnawie wymierzył karę chłosty inż. Karolowi Branchlowi za złe traktowanie robotników, donosy do Arbeisamtu w celu zmuszania robotników do przymusowej pracy we dworze.

29.07.1944 r. Uście Solne

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Lin" zlikwidował posterunek policji granatowej w Uściu Solnym.

30.07.1944 r. Zabierzów Niepołomice

Na skutek likwidacji posterunków policji granatowej, władze okupacyjne zlikwidowały swój stutzpunkt w Zabierzowie oraz ściągnęły posterunek Vorstschutzu w Niepołomicach w obawie przed zbrojną ich likwidacją przez polski ruch oporu.

28.07.1944 r. Łazy

W czasie akcji rozbrajania Ukraińców z Galicyjskiej Dywizji SS przez oddział dywersyjny B.Ch. zginął Józef Puzia - partyzant.

3.08.1944 r. Łapanów

Oddział partyzancki NOW z Szyku zaatakował Ukraińców z Gal. Dywizji SS, którzy przybyli do Łapanowa na rekwizycję koni. Jeden Ukrainiec został zabity. W rekwizycji koni pomagał i brał udział Adam Padlewski. Przepłoszeni Ukraińcy uciekli z Łapanowa.

4.08.1944 r. Łapanów

Samochodem ciężarowym przybyła grupa Niemców i Ukraińców z Gal. Dyw. SS w sile 50 ludzi ostrzeliwując lasy na kierunku, z którego poprzedniego dnia zostali przez partyzantów ostrzelani. W Łapanowie przeprowadzili rewizję domów (wszyscy mężczyźni z Łapanowa uciekli do lasu) za bronią i partyzantami. W rewizji brał udział Adam Padlewski, który po karze chłosty 27.7.44 r. przyszedł już do formy.

4.08.1944 r. Trzciana

Oddział dywersyjny z I plut. Placówki AK "Karp" przeprowadził akcję dywersyjną na urząd gminy w Trzcianie niszcząc ewidencję ludności, wykazy kontyngentowe bydła i zboża, zabierając maszynę do pisania, powielacz i aparat telefoniczny. Równocześnie u targownika zostały zniszczone akta kontyngentowe bydła i zabrane kolczyki i maszyna do kolczykowania bydła.

5.08.1944 r. Łapanów

Niemcy i Ukraińcy z Gal. Dyw. SS ostrzeliwali i przeczesywali lasy koło Łapanowa poszukując partyzantów, którzy dwa dni przedtem przepędzili ich z Łapanowa.

5.08.1944 r. Łapanów

O godz. 17-tej na polecenie komendanta Placówki AK "Karp" zostali zastrzeleni: Adam Padlewski i jego pasierb Władysław Czyż lat 36 za otwartą współpracę z władzami okupacyjnymi i czynny udział w terrorze miejscowej ludności.

5.08.1944 r. Chodenice

Oddział dywersyjny Kierownictwa Oporu Społecznego (KOS) pod dowództwem "Rysia" został zatrzymany na przeprawie przez Rabę przez żołnierzy na niemieckiej służbie gen. Własowa, kwaterujących w Damienicach, w celu rewizji i legitymowania. W starciu został zabity jeden podofic. i żołnierz własowiec. Oddział dywersyjny po przejściu Raby odskoczył w kierunku południowym, zabierając ze sobą rannego partyzanta. Zaalarmowani strzałami własowcy w sile jednej kompanii przeszli Rabę i otwarli silny ogień z broni maszynowej i ręcznej za uchodzącymi partyzantami nie zważając na ludzi pracujących na polach przy żniwach. W akcji tej został zamordowany major "Baca" Jan Kaczmarczyk, dowódca III baonu AK, którego własowcy wzięli jako jednego z partyzantów.

7.08.1944 r. Łapanów

Oddział dyw. bojowy NOW ostrzelał samochód ciężarowy koło mostu na Grabowcu. Jeden Niemiec został zabity i dwóch rannych. Uszkodzony samochód został zepchnięty do rzeki.

10.08.1944 r. Kamyk

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Karp" pod dowództwem "Indianina" zatrzymał niemiecki tabor, prowadzący zarekwirowane bydło. Jeden oficer i trzech żołnierzy zostali rozbrojeni z broni i mundurów, a bydło w ilości 30 szt. rozdzielono między ludność okolicznych wsi.

12.08.1944 r. Kamionna

Oddział dywersyjny KOS-u pod dowództwem "Rysia" dokonał kary chłosty wymierzając sołtysowi Kamionnej Franciszkowi Dudziakowi 40 kijów i grzywnę 1000 zł. za współpracę z okupantem i donos o pobycie na Pasierbcu oddziału partyzanckiego "Harnasie".

12.08.1944 r. Bochnia

Władze okupacyjne zarządziły wymarsz z Bochni 4-tej kompanii pod dowództwem majora Hasse do rejonu kieleckiego, gdzie Niemcy koncentrowali znaczne siły dla rozbicia zbierających się oddziałów AK na pomoc walczącej Warszawie.

14.08.1944 r. Widoma

Oddział dywersyjny KOS-u pod dowództwem "Rysia" wykonał akcję na niemiecki tabor w drodze na Widomą. Zabrano furmankę ze sprzętem, 3 konie, k kb, 2 kbk, 2 bagnety, 15 granatów ręcznych, 400 nabojów do kb i skrzynkę amunicji przeciwpancernej. Jeden Niemiec został zabity, a dwóch wzięto do niewoli.

15/16.08.1944 r. Nieszkowice

W nocy o godz. 1.45 został zestrzelony przez myśliwce niemieckie J.88 przy pomocy działka samoczynnie kierowanego radarem, polski samolot bombowy powracający do Brindissi z nad Warszawy, gdzie dokonał zrzutu dla powstańców. Cała załoga samolotu w liczbie 7 lotników poniosła śmierć. Lotników pochowano na cmentarzu w Pogwizdowie.

16/17.08.1944 r. Łąkta Górna

W nocy nad polami dworskimi został zestrzelony drugi polski samolot bombowy, powracający z nad Warszawy do Brindissi. Jeden z lotników, chor. Stefan Bohanes, został zabity przez myśliwce niemieckie w czasie lądowania na spadochronie. Pozostali lotnicy, a to: dowódca załogi por. Władysław Schoeffer, mechanik st. sierż. Grzegorz Denisienko, sierż. Lucjan Kretowicz, por. Łopuszański i por. Bernhart lądowali szczęśliwie na spadochronach i znaleźli pomoc od miejscowej organizacji AK. Samolot w którym znajdowali się jeszcze pilot chor. Lech Owsiany i tylny strzelec chor. Jan Luck, mając stery poziome uszkodzone zawrócił i lotem ślizgowym doleciał do Buczkowa, zawadził w przysiółku Dębina o zabudowania gospodarcze Synowcowej i rozbił się. Pilot Owsiany uległ ciężkiej kontuzji klatki piersiowej, a chor. Luck lekkie uszkodzenie lewego ramienia. Na drugi dzień Niemcy zabrali lotnika Owsianego do szpitala w Bochni, lotnik Luck znalazł schronienie u Andrzeja Gnuta i miejscowej organizacji AK. Załoga należała do 301 Dyw. Bombowego z eskadry 1586.

24.08.1944 r.

Oddział dywersyjny KOS-u przeprowadził akcję na fabrykę marmolady na Czerwieńcu w Bochni, skąd zabrano 12 m. cukru.

1.09.1944 r. Leszczyna

Oddział dywersyjny KOS-u na drodze w Leszczynie rozbroił i rozebrał do naga 6 Niemców. Niemcy przeprowadzili rewizję po domach w poszukiwaniu partyzantów. W ogrodzie zastrzelili Jana Gadzinę zbierającego owoce, a następnie spalili gospodarstwo Marcina Leśniaka, podejrzewając go o współpracę z partyzantami.

11.09.1944 r.

O godz. 13-j amerykański bombowiec uszkodzony nad Szczakową, mając zamiar lądować na tyłach wojsk radzieckich z powodu dalszego defektu nie mógł kontynuować dalszego lotu. Lotnicy tego samolotu lądowali na spadochronach w różnych miejscach. Jeden z nich lądował w Drwini, został on zabrany przez żołnierza AK Mateusza Ćmaka do Woli Batorskiej i ukryty na melinie u ks. Krupy, gdzie przetrwał do czasu wyzwolenia. Pozostali lotnicy lądowali w Proszówkach, Damienicach i Cikowicach zostali przez Niemców wzięci do niewoli. Ostatni lądował koło Chełmu i ukryty przez Józefa Solaka w Stanisławicach. Uszkodzony samolot spadł w płomieniach w Podolanach koło Gdowa. Załoga samolotu liczyła 11 lotników.

28.09.1944 r. Łąkta Górna

Oddział dyw. bojowy NOW ostrzelał z broni maszynowej na drodze dwa samochody niemieckie zabijając wszystkich jadących w samochodach żołnierzy Wehrmachtu. Partyzanci zdjęli z Niemców mundury i obuwie i zabrali 2 kb i 4 pistolety maszynowe, a zwłoki zabitych pozostawili na cmentarzu wojennym z 1914 r., zaś samochody stoczyli do rowu i podpalili.

29.09.1944 r. Połom

Oddział dyw. boj. NOW na drodze w Połomiu rozbroił 7 żołnierzy Wermachtu. Rozbrojeni żołnierze przybyli do Nowego Wiśnicza w kalesonach.

30.09.1944 r. Nowy Wiśnicz

Na cmentarzu w Nowym Wiśniczu zostali pochowani żołnierze Wehrmachtu zabici przez partyzantów na drodze w Łąkcie Górnej ( 1 oficer i 5 podoficerów).

30.09.1944 r. Niepołomice

Bojówka z placówki AK „Pstrąg” w składzie „Szpic” i „Gienek” dokonała zamachu na komendanta post. Pol. Granatowej Jana Ratajczaka, gorliwego wykonawcę władz okupacyjnych. Ciężko rannym Ratajczakiem zaopiekował się lekarz niemiecki i odesłał go do szpitala w Krakowie.

12.10.1944 r. Łapanów

Do Łapanowa przybył silny oddział Ukraińców z Gal.Dyw. SS z Targowiska przeprowadzając szereg rewizji po domach i dochodzeń w sprawie partyzantów

13.10.1944 r. Łapanów

O godz. 10 rano oddział Ukraińców w sile 250 ludzi wyszedł z Łapanowa tyraliera na teren Kobylca przetrząsając po drodze wszystkie domy i zagajniki. Do uciekających ludzi strzelali pociskami fosforyzującymi. Po domach legitymowali mieszkańców, krzykiem i biciem zmuszając ich do wskazania miejsca pobytu partyzantów.

17/18.10.1944 r. Kolanów

Oddział dywersyjny KOS-u przeprowadził w Kolanowie akcję patriotycznego otrzeźwienia mieszkańców. Zostały ostrzyżone: Kamila Bahn, Salomea Ślizowska, Rożkowa z d. Gałązkówna i Amalia Marszałek. U ostatniej skonfiskowano jeden niemiecki mundur wojskowy. Ponadto otrzymali karę chłosty Jan Gut, Józef Ślizowski i wójt Stanisław Pachuta.

18.10.1944 r. Kobyle

Komendant obozu przymusowej pracy przy budowie okopów w Kobylu koło Starego Wisnicza Hubert Hussmann polecił powiesić trzech robotników, a to: Wojciecha Ziółkowskiego z Łapanowa, Michała Miśkowicza ze Zbydniowa i Jakuba Łękawę z Łąkty Dolnej w celu zastraszenia pozostałych przed ucieczką z obozu.

22.10.1944 r. Rajbrot

Oddział dywersyjny KOS-u zniszczył urządzenie mleczarni w Rajbrocie, zabierając na odchodnym przygotowane dla wojska niemieckiego masło.

1.11.1944 r. Krakuszowice

Grupa Ukraińców z Gal. Dyw. SS w sile 300 ludzi przeprowadziła pacyfikacje wsi: Krakuszowice, Zborczyce i Rakówki z powodu oporu ludności w komasowaniu gruntów.

W czasie akcji pacyfikacyjnej w Krakuszowicach w domu Józefa Ciupki zamordowali 4-ch melinujących w jego domu partyzantów, a to: „Kosa”, „Noworodka”, „Wąsika” i „Flachę” oraz zastrzelili 3 osoby ze Zborczyc. Z Krakuszowic zabrali 50 osób, które odtransportowali do obozu pracy przymusowej w Kobylu.

11.11.1944 r. Cikowice

Zamiar zlikwidowania konfidenta Wilhelma Schoeberta, uciekiniera ze wschodu, przez miejscowych członków ruchu oporu nie udał się. Delikwent po ogłuszeniu go kołem, w czasie kopania dla niego grobu, odzyskał przytomność i zbiegł.

12.11.1944 r. Cikowice

Żołnierze z niemieckiej organizacji Todt i Ukraińcy z Gal. Dyw. SS otoczyli kościół w czasie nabożeństwa legitymując ludzi w kościele. Kilkadziesiąt ludzi zabrali z kościoła do robót przy budowie okopów i umocnień wojennych. Podobna akcja została przeprowadzona w Kłaju.

29.11.1944 r. Lipnica Murowana

Grupa Ukraińców z Gal. Dyw. SS w sile 100 ludzi przeprowadziła obławę wypędzając biciem i terrorem z domów na rynek, który obstawiono kordonem, poczem dano znać czerwoną rakietą. Na ten znak przyjechało gestapo i z listy wywołano 11 osób, które zostały aresztowane i przewiezione do więzienia w Tarnowie, a następnie do obozu koncentracyjnego w Gross – Rosen. Pozostałą resztę ludzi zapędzono do robót przy budowie okopów w okolice Gnojnika.

28.11.1944 r. Wieruszyce

Oddział dyw. boj. NOW ostrzelał na drodze wojskowy samochód osobowy, którym jechał niemiecki dowódca 10 Dywizji Grenadierów Pancernych płk. Harold Walter, jego adiutant i szofer. Adiutant i szofer zostali uprowadzeni do lasu w Cichawce i zastrzeleni. Do samochodu wsiadło kilku partyzantów i z ciężko rannym pułkownikiem odjechali w kierunku Słupi w powiecie limanowskim. Ponieważ pułkownik zmarł w drodze zwłoki jego zostały zakopane w lesie.

29.11.1944 r. 

Na skutek powyższego napadu policja i wojsko niemieckie przeprowadziły obławy i aresztowania ludzi w Tarnawie, Ubrzeży i Kempanowie w powiecie bocheńskim, w Żerosławicach w powiecie myślenickim oraz Lasocicach i Słupi w powiecie limanowskim. Aresztowanych przesłuchiwała specjalna komisja w celu ustalenia kierunku oprowadzenia oficerów niemieckich oraz miejsca pobytu partyzantów. 

1.12.1944 r. 

Wymusiwszy zeznanie na jednym z aresztowanych Niemcy odnaleźli zwłoki pułkownika zakopane w lesie koło Słupi, zaś w dworze w Żerosławicach znaleźli samochód niemiecki zabrany im kiedyś przez oddział partyzancki NOW "Szczerbiec".

4.12.1944 r. 

Na skutek dochodzeń i poszlak Niemcy wywieźli wszelki dobytek ze dworów w Słupi i Żerosławicach.

6.12.1944 r. 

Oddział dywersyjny KOSu w składzie "Skowron" "Mściciel" i "Gałązka" wykonali wyrok śmierci przez zastrzelenie Jana Czyża i jego żony w Pogwizdowie za konfidencję i pisanie anonimów do władz niemieckich.

7.12.1944 r. Żerosławice

Około godziny 13-tej do dworu w Żerosławicach przyjechało 11 samochodów ciężarowych z pełną obsadą i samochód w którym przywieziono 40 więźniów z Montelupich w Krakowie. Część więźniów powieszono na drągu między drzewami w ogrodzie, część więźniów i aresztowanych ludzi w czasie obławy zamordowano w stodole i spichlerzu. Zabudowania dworskie zostały podpalone. Również tego dnia zostały spalone zabudowania dworskie w Słupi.

10.12.1944 r. 

Oddział dywersyjny KOS-u po d-twem "Jastrzębca" przeprowadził akcje likwidacji magazynu kontyngentowego zboża, zabierając na furmanki chłopskie: 15 ton żyta, 7 ton pszenicy i 5 ton jęczmienia.

11.12.1944 r. Wola Zabierzowska

Oddział dywersyjny KOS-u przeprowadził dochodzenie za sprawcami kradzieży krów u Turonia i Bielca w Woli Zabierzowskiej. Sprawców kradzieży Franciszka Swidę i Franciszka Klimę ukarano chłostą po 25 kijów, a także nakazem zapłacenia należności poszkodowanym za krowy.

13.12.1944 r. Dziewin

Oddział dywersyjny KOS-u przeprowadził akcję patriotycznego uświadamiania mieszkańców wsi, a mianowicie, za gadulstwo i utrzymywanie stosunków z Niemcami zostały ostrzyżone: Genowefa Kicka, Józefa Twardowska, Władysława Kicka, Józefa Szalowa. Karę chłosty otrzymali: Marcin Nosal, Jan Serafin, Tadeusz Sleboda, Tadeusz Powroźnik, Sylwester Data, Franiszek Połoncarz, Eugenia Data i Józef Dymurski za kradzieże w lesie i gadulstwo.

15.12.1944 r. Gawłów

Oddział dywersyjny KOS-u przeprowadził akcję uświadamiającą. Ostrzyżone zostały: Maria Bordynówna i Genowefa Klima za utrzymywanie stosunków z Niemcami, a karę chłosty otrzymali: Andrzej Oleksy, Jan Sądel, Józef Flak, Walentyna Kaczmarczyk za odgrażanie się i donosicielstwo.

17.12.1944 r. Chobot

Oddział dywersyjny KOS-u wykonał wyrok śmierci przez zastrzelenie Franciszka Laska za konfidencję

19.12.1944 r. Rzezawa

Oddział dywersyjny KOS-u pod d-twem "Rysia" rozbroił dwóch inspektorów organizacji Todt nadzorujących pracę przy budowie okopów. Z magazynu organizacji Todt zabrano: 19 karabinów różnego tybu, 14 ładownic, 26 koców, 2 kożuchy i różny ekwipunek żołnierski.

22.12.1944 r. Wola Batorska

Oddział dywersyjny KOS-u zabrał z mleczarni w Woli Batorskiej 71 kg. masła i 70 kg. sera i skonfiskował 5.475 zł. gotówki.