środa, luty 28, 2024

Spis treści

12.02.1943 r. Bochnia

W otwartym polu na drodze Bochnia - Kraków nastąpiło spotkanie komendanta grupy "Dąb" Związku Obrońców Rzeczypospolitej "Wika" z przedstawicielami Komendy Obwodu Polskiego Związku Powstańców "Topoli" i "Rostka", w celu omówienia i ustalenia sposobu scalenia obu organizacji do wspólnego działania w ramach Armii Krajowej.

1.03.1943 r. Bochnia

Został podpisany protokół scaleniowy między komendantem Grupy "Dąb" organizacji konspiracyjnej Związku Obrońców Rzeczypospolitej (ZOR) "Wikiem", a komendantem Obwodu Polskiego Związku Powstańców (PZP) "Topola" w obecności dowódcy baonu PZP "Rostka".

7.03.1943 r. Bochnia

Komendant Grupy "Dąb" organizacji ZOR "Wik" wyjechał do Warszawy na krajowy zjazd przedstawicieli Związku Obrońców Rzeczypospolitej dla omówienia sposobu i przebiegu scalenia grup związkowych oraz form dalszego działania w ramach Armii Krajowej (AK).

21.05.1943 r. Kłaj

Został zastrzelony przez oddz. dyw. Placówki "Wegorz" volksdeutsch Jakub Mattern, robotnik tartaku w Kłaju, za konfidencję i wskazanie Niemcom we wrześniu 1939 r. miejsca postoju III baonu 5 psp w Puszczy Niepołomickiej w rejonie Poszyny. Wyrok został ogłoszony w Małopolskim Biuletynie Informacyjnym nr 23/67/ z dnia 27 czerwca 1943 r.

22.05.1943 r. Kłaj

W nocy z 21 na 22 maja został podpalony przez członków AK z Placówki "Węgorz" tartak w Kłaju, pracujący na cele Wermachtu. Przybyłe na miejsce pożaru straże pożarne miały sprzęt celowo uszkodzony.

29.05.1943 r. Szarów

Na skutek "Wsypy" gestapo aresztowało 27 członków organizacji AK i NOW, których osadzono w więzieniu Montelupich w Krakowie, a później wywieziono do obozu w Oświęcimiu (vide Małopolski Biuletyn Informacyjny nr 22 z 20 czerwca 1943 r.)

2.06.1943 Ispinia

Gestapo i policja niemiecka przeprowadziły na terenie Ispinia i Drwinia obławę w domach i na polach, aresztując 26 osób. Aresztowanego w Drwieni Franciszka Nowaka wleczono po ziemi na linie przywiązanej do samochodu. Z pośród aresztowanych wybrano 13 osób, którym wręczono do ręki karabiny i sfotografowano, a następnie wywieziono do lasu w Chobocie i rozstrzelano, jako bandytów. Między rozstrzelanymi było dwóch żołnierzy AK, reszta działacze ludowi.

10.06.1943 r.

Bojówka AK z Placówki "Szczupak" dokonała napadu na mieszkanie szefa kryminalnej policji Wilhelma Schonburga, zabierając krótką broń palną i ubrania wojskowe. Schonburg w obawie przed konsekwencjami nie meldował o tym władzom przełożonym.

15.07.1943 r. Żegocina

Oddz. dyw. boj. AK (NOW) w sile 8 ludzi pod dowództwem "Jastrzębskiego" dokonał napadu na drodze Żegocina- Łąkta Górna na wojskowy transport samochodowy. Niemcy ostrzelani z broni maszynowej uciekli do pobliskiego lasu. Całą zdobycz 3 samochodów żywności i mundurów, furmankami chłopskimi odwieziono dla oddziałów partyzanckich "Dzika" i "Szczerbca" w Tarnawie i Grabiu.

10.08.1943 r.

Bojówka AK z Placówki "Łosoś" pod d-twem "Ewki" wykonała wyrok śmierci na targowniku gminy Trzciana Janie Marzyńskim za wrogie stanowisko wobec ludności polskiej i jawne donosicielstwo.

23.08.1943 r. Kopaliny

Policja niemiecka przywiozła do lasu w Kopalinach 9 Żydów węgierskich, których w lesie po prawej stronie drogi w kierunku Wiśnicza  - rozstrzelała. Po paru dniach żydowska straż porządkowa z getta w Bochni, wykopała ciała zamordowanych i przewiozła na cmentarz żydowski w Krzęczkowie.

1.09.1943 r. Szczytniki

Na melinie "Lecha" odbyła się narada Podokręgu NOW Bochnia przy udziale komendanta okręgu NOW "Sliwińskiego" w sprawie omówienia spraw dywersyjno-bojowych.

2 i 3. 09. 1943 Bochnia

Odbyła się trzecia i ostateczna akcja "wysiedlania" Żydów z getta do obozu zagłady w Szebni. Akcją kierował Oberstumbannfuhrer Hasse z Krakowa wraz z Mullerem i Schonburgiem. W getcie pozostał jeszcze 250 Żydów do uprzątnięcia i likwidacji mienia żydowskiego.

5.09.1943 r. Bochnia

Policja niemiecka przeprowadziła w getcie rewizję strychów i piwnic. Ukrywający się Żydzi zostali wystrzelani. Pozostała oficjalnie grupa Żydów w getcie poznosiła ciała zamordowanych na ulice Solna Góra i na parceli Stolarczyka ułożyła w stos przeplatany deskami z parkanów, poczem stos trupów został oblany ropą i podpalony. Od palącego się stosu spłonęły domy: Michała Stolarczyka, Franciszka Więcka i Ignacego Chrobaka.

10.09.1943 r. Bytomsko

W lasach koło Bytomska policja niemiecka z Bochni zamordowała ukrywających się w bunkrze leśnym 5 Żydów. Dwóch Żydów, którzy byli w tym czasie poza bunkrem uciekło. W strzelaniu do Żydów brał udział komendant policji granatowej w Trzcianie Józef Malinowski.

10.09.1943 r.

Na polu otwartym nastąpiło spotkanie komendanta Obwodu AK "Topoli" z przedstawicielem NOW "Jareckim", celem omówienia sprawy scalenia NOW w ramach Armii Krajowej. W spotkaniu brał udział "Wik", który pośredniczył przy spotkaniu.

15.09.1943 r. Kopaliny

Policjant niemiecki R. Bogusch zamordował granatami ręcznymi, wrzuconymi do bunkra, ukrywających się tam 3 żydów z Nowego Wiśnicza w tym: matkę z dzieckiem.

16.09.1943 r. Trzciana

Bojówka AK z Placówki "Kiełbik" wykonała wyrok śmierci przez zastrzelenie komendanta policji granatowej Józefa Malinowskiego za wrogi stosunek do ludności polskiej i branie udziału w masakrze Żydów w Bytomski.

18.10.1943 r. Staniątki

Oddział dyw. bojowy NOW rozbił patrol niemiecki z 5 żołnierzami Wermachtu, zabierając 2 kb i 2 pistolety.

26.10.1943 r. Rajbrot

Oddział dyw. bojowy NOW zdemolował urządzenia mleczarni i zniszczył akta kontyngentowe.

23.11.1943 r. Szarów

Gestapo i policja niemiecka przeprowadziły na terenie gromad: Szarów, Dąbrowa, Brzezie, Staniątki, Podłęże i Niepołomice masowe aresztowania ludzi podejrzanych o przynależność do ruchu oporu i sprzyjanie działalności dywersyjnej. Aresztowano 35 osób, które zostały przywiezione do więzienia Montelupich w Krakowie. Część z nich została rozstrzelana na ulicach w Krakowie, część wywieziono do obozu w Oświęcimiu.