środa, luty 28, 2024

Spis treści

25.08.1942 r. Bochnia Baczków

Odbyła się pierwsza akcja "wysiedlania" Żydów z getta około 4 tys. osób obojga płci do obozu zagłady w Bełżcu. Żydów niezdolnych do transportu w liczbie około 500 osób wywieziono samochodami ciężarowymi do Puszczy Niepołomickiej k/Baczkowa, gdzie ich rozstrzelano i zakopano.

27.08.1942 r. Niepołomice

Z getta w Wieliczce gdzie przebywały rodziny żydowskie z Wieliczki, Dobczyc, Mogiły i Niepołomic wywieziono częściowo furmankami, częściowo samochodami ciężarowymi około 700 Żydów do Puszczy Niepołomickiej na "Kozie Górki", gdzie ich rozstrzelano i zakopano.

28.08.1942 r. Nowy Wiśnicz

Obok ratusza policjant niemiecki R. Bogusch zastrzelił Gicalę za przechowywanie dziecka żydowskiego Pinkasfeldów. Dziecko imieniem Moniek i drugie dziecko żydowskie imieniem Cesia, przechowywane przez nauczycielkę Trojanównę Bogusch zastrzelił w rowie obok cmentarza.

10.09.1942 r. Lipnica Murowana

 Komendant posterunku volksdeutsch Schindler zastrzelił obok bramy cmentarnej rodzinę żydowską z Nowego Wiśnicza: dra Izaaka Fragnera jego żonę Franciszkę oraz siostrę żony Marię Wiselman, córkę lekarza.

10.11.1942 r. Bochnia

Policja niemiecka przywiozła z Nowego Wiśnicza 146 Żydów, z Krakowa 37 Żydów obojga płci, których osadzono w aresztach Sądu Grodzkiego w Bochni. Trzech Żydów chorych, policjant niemiecki zastrzelił na podwórzu obok aresztów.

11.11.1942 r. Bochnia

Niemcy wyprowadzili z aresztów Sądu Grodzkiego w Bochni wszystkich dowiezionych poprzedniego dnia Żydów. 21 Żydów niedołężnych wyprowadzili na cmentarz żydowski na Krzęczkowie i zastrzelili, resztę dołączyli do transportu na "wysiedlenie" do obozu zagłady w Oświęcimiu.

11.11.1942 r. Bochnia

Odbyła się druga akcja "wysiedlania" Żydów z getta w liczbie około dwa tysiące osób, których skierowano do obozu zagłady w Oświęcimiu. 30 Żydów niezdolnych do transportu zastrzelono na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej w Bochni.

8.09.1942 r. Rzezawa

Na drodze polnej k/Jodłówki policja niemiecka przyłapała 16 Żydów uciekinierów z Brzeska,  których zastrzeliła obok cmentarza w Rzezawie. Ciała zamordowanych pochowano na miejscu kaźni.

15.11.1942 r. Niedary

Na polach między Niedarami a Majkowicami policja niemiecka z Bochni zastrzeliła 8 Żydów w tym: 4 mężczyzn, 3 kobiety i 1 dziecko. Ciała zamordowanych zostały zakopane na miejscu zbrodni.

11.12.1942 r. Niepołomice

W Puszczy Niepołomickiej na "Kozich Górkach" został zastrzelony wraz z innymi więźniami dr Stanisław Klimecki b. prezydent miasta Krakowa.