środa, luty 28, 2024

Spis treści

3.02.1940 r. Nowy Wiśnicz

Do obozu koncentracyjnego nadszedł z więzienia Montelupich w Krakowie drugi transport więźniów politycznych w liczbie 80 osób.

15.03.1940 r. Nowy Wiśnicz

Do obozu koncentracyjnego nadszedł z Krakowa trzeci transport więźniów politycznych w liczbie 150 osób

10.05.1940 r. Nowy Wiśnicz

Samochodami ciężarowymi okrytymi plantekami, pod silną eskortą wachmanów przywieziono do obozu koncentracyjnego czwarty transport więźniów politycznych.

15.05.1940 r. Nowy Wiśnicz

Samochodami ciężarowymi do obozu koncentracyjnego nadszedł następny transport więźniów politycznych.

27.05.1940 r. Nowy Wiśnicz

W obozie koncentracyjnym przez strażnika Rzepkę Jana został zamordowany dr. Roman Krupa-Starzycki, lekarz z Katowic, z powodu spóźnienia się do celi w czasie zarządzonego alarmu.

1.06.1940 r. Nowy Wiśnicz

Do obozu koncentracyjnego przywieziono 13 inżynierów z Mościc, którzy odmówili współpracy z władzami okupacyjnymi.

5.06.1940 r. Nowy Wiśnicz

W lasku "Brzezinki" o godz.4-tej nad ranem z nakazu gestapo w Krakowie, strażnicy z Selbstschutz rozstrzelali 10 więźniów politycznych z obozu koncentracyjnego.

19.06.1940 r. Nowy Wiśnicz

Z obozu koncentracyjnego zwolniono 27 więźniów politycznych, osób niedołężnych i starszych wiekiem.

20.06.1940 r. Nowy Wiśnicz

Z obozu koncentracyjnego odszedł marszem pieszym do Bochni, a następnie koleją do Oświęcimia pierwszy transport więźniów politycznych w liczbie 267 osób.

23.06.1940 r. Nowy Wiśnicz

W wigilię św. Jana (uroczystość Jana Husa) oraz z okazji kapitulacji Francji, niemiecka załoga obozu koncentracyjnego urządziła wrzaskliwą libację z wiwatami i salwami broni palnej. Szaty liturgiczne i sprzęt ze zdemolowanego kościoła więziennego b. klasztoru Karmelitów Bosych ułożone w stos jako fajerwerk zostały spalone. Spłonął wtenczas piękny barokowy kościół, fundowany przez wojewodę krakowskiego Stanisława Lubomirskiego jako votum za zwycięstwo nad Turkami w 1621 r. pod Żwańcem i Chocimem.

20.07.1940 r. Bochnia

Gestapo przeprowadziło pierwsze masowe aresztowania w Bochni i powiecie około 50 osób, które odtransportowano do Tarnowa, później do więzienia Montelupich w Krakowie, a następnie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

5.08.1940 r. Bochnia

Gestapo przeprowadziło drugie masowe aresztowania w mieście i powiecie, zabierając 36 osób, które wywieziono dwoma samochodami ciężarowymi do Tarnowa, później do więzienia Montelupich w Krakowie, a następnie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

11.09.1940 r. Bochnia

Gestapo przeprowadziło trzecie masowe aresztowania w Bochni, zabierając z domów 30 osób, które wywieziono do więzienia Montelupich w Krakowie, a następnie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

12.11.1940 r. Bochnia

Aresztowany 20.07.1940 r. Włodzimierz Podgórzec został przywieziony do Bochni, w celu wskazania miejsca ukrytej broni. W godzinach popołudniowych 4-ch mundurowych i jeden cywilny gestapowiec z III oddz.b. w Krakowie, zabrali z dyrekcji Żupy Solnej sekretarza i inż. Alfreda Dańca i razem z aresztowanym Podgórcem udali się do szybu "Floris". Po zejściu drabinami do kopalni, aresztowany Podgórzec zbiegł, kierując się do wyjścia szybu zamkniętego kratą. Po krótkiej i beznadziejnej szamotaninie z policjantem niemieckim, stojącym przy kracie wejściowej do szybu, Podgórzec odwrócił się w kierunku sztolni z zamiarem przeskoczenia otworu szybu, a policjant strzelił za nim. Podgórzec wpadł w 300 metrową czeluść szybu i poniósł śmierć.