środa, luty 28, 2024

Spis treści

Publikujemy treść maszynopisu Jana Kaczmarczyka pseud. "Wik" (1897 – 1971). Poniższy kalendarz zdarzeń zawiera zanotowany  przez Autora spis wydarzeń z okresu okupacji niemieckiej na terenie dawnego powiatu bocheńskiego. Autor był oficerem WP i instruktorem PW w Bochni do 1939 r., uczestnikiem kampanii wrześniowej, przywódcą wojskowej organizacji konspiracyjnej Związek Odbudowy Rzeczypospolitej, a od lipca 1943 r. szefem kontrwywiadu bocheńskiego obwodu AK "Wieloryb".

Po wojnie członek Komisji Historycznej  Oddział ZBOWiD w Bochni, autor  ponad 50 audycji radiowych dotyczących okresu okupacji niemieckiej, emitowanych w latach 1966-68 w lokalnym programie. Ich treść w formie maszynopisów dostępna jest dziś w zbiorach Muzeum im. S. Fischera w Bochni. Niniejszy tekst przygotowano na podstawie maszynopisu ze zbiorów prywatnych, z zachowaniem oryginalnej pisowni. Jednocześnie zaznaczamy, że jak każde źródło o charakterze wspomnień, relacji, nie jest ono wolne od błędów lub drobnych nieścisłości.


3.09.1939 r. Bochnia           

Bombardowanie niemieckiego lotnictwa. W domu Zarychtów przy ulicy Brzeskiej: 4 osoby zabite, 4 osoby ciężko ranne. W domu Jastrzębskich przy ul. Brzeskiej: 4 osoby ciężko ranne.

3.09. 1939 r. Stanisławice 

W zbombardowanym domu została zabita Bronisława Skóra i zranione dwoje dzieci.

3.09.1939 r.Staniątki

Od bomb lotniczych i karabinów maszynowych lotnictwa niemieckiego zostały zabite cztery osoby

6.09.1939 r. Bochnia

Na zachodnim przedpolu miasta ciężkie walki oddziałów wojska polskiego z niemieckim zagonem wojsk pancernych. Kolumna sanitarna ewakuowała rannych żołnierzy ze szpitala powiatowego w kierunku Tarnowa. Niemcy o zmierzchu weszli do miasta, jednak kontratak I baonu 4 psp pod dowództwem kpt J. Kapury zmusił Niemców do opuszczenia miasta i utrzymano je do następnego dnia.

7.09.1939 r. Bochnia

W godzinach porannych Niemcy weszli do opuszczonego miasta przez oddziały wojska polskiego.

8.09.1939 r. Nowy Wiśnicz

Po wycofaniu się 10 Bryg. kaw. zmot. płk. dypl. Stanisława Maczka, Niemcy utworzyli w zakładzie karnym obóz polskich jeńców wojennych tak zwany "Kriegagefangenenlager"

8.09.1939 r. Cichawka

Po ciężkich walkach pod Glichowem i Raciechowicami w powiecie myślenickim III baon 5 psp pod dowództwem mjr Janusza Rowińskiego, działając na zapleczu wroga z zamiarem przebicia się marszem nocnym do Puszczy Niepołomickiej, przybył do lasu i zatrzymał się na chwilowy postój.

9.09.1939 r. Stanisławice

III baon 5 psp ze składu 156 pp rez. marszem nocnym przez Sobolów, Buczynę, Chełm i przejściu wpław Raby o godz. 5-tej wszedł do Puszczy Niepołomickiej i zatrzymał się na odpoczynek w rejonie "Poszyny". W lesie osaczony przez przeważające siły niemieckie stoczył krwawą walkę, ulegając rozbiciu. W bitwie poległo 3 oficerów i 54 szeregowych. Niemcy stracili około 70 rannych i zabitych.

2.10.1939 Bochnia

Przybył transport koleją 925 oficerów polskich, jeńców wojennych po kapitulacji Armii „Kraków” pod Cieszanowem, których umieszczono w obozie przejściowym w koszarach obok dworca kolejowego.

15.12.1939 r. Nowy Wiśnicz

Władze okupacyjne zarządziły opróżnienie zakładu karnego w którym przebywali polscy jeńcy wojenni. Jeńcy zostali odesłani do obozów w głąb Rzeszy. Również w tym czasie zostali wywiezieni jeńcy oficerowie polscy z obozu przejściowego w Bochni.

16.12.1939 r. Bochnia

Dwóch członków org.konsp. "Orzeł Biały" Zygmunt Krzyszkowski i Fryderyk Piątkowski dokonali napadu na posterunek policji niemieckiej w Bochni. Osaczeni na posterunku przez policję niemiecką przybyłą z zewnątrz, zdobytą na posterunku bronią i granatami ręcznymi bronili się 4 godziny. W starciu została zabitych dwóch policjantów niemieckich i komendant posterunku ranny. Obaj zamachowcy ciężko ranni zostali ubezwładnieni.

17.12.1939 r. Bochnia

W niedzielę w godzinach przed świtem obaj zamachowcy Z. Krzyszkowski i F. Piątkowski zostali powieszeni na słupie latarni w rynku przed domem w którym mieścił się posterunek niemiecki.

18.12.1939 r. Bochnia

Policja niemiecka i gestapo aresztowała 21 mieszkańców m. Bochni oraz zabrała z aresztów Sądu Grodzkiego 29 osób, których pod laskiem Uzborni rozstrzelano. Egzekucję przeprowadził dowódca niemieckiej policji major Albrech na zarządzenie gubernatora dystryktu krakowskiego Otto Wachtera.

22.12.1939 r. Bochnia

Został aresztowany leśniczy Zbigniew Krzyszkowski; brat powieszonego Z. Krzyszkowskiego, zamachowca na posterunek policji niemieckiej.

23.12.1939 r. Nowy Wiśnicz

O godz. 14-ej nadszedł koleją w czterech wagonach transport 100 więźniów politycznych z więzienia Montelupich w Krakowie. Po wyładowaniu więźniów na stacji w Bochni otoczono kordonem policji pieszej i konnej i popędzono szybkim marszem w kierunku Wiśnicza. Więźniowie wśród których byli: profesorzy, lekarze, sędziowie, adwokaci i różni działacze społeczni, zostali osadzeni w zakładzie karnym, który odtąd stał się obozem koncentracyjnym polskich więźniów politycznych.

29.12.1939 r. Kopaliny

Leśniczy Zbigniew Krzyszkowski z Bochni, Maria Dziura z Wolicy k/Niepołomic i Jan Wesołowski z Woli Zabierzowskiej, zabrani z aresztów Sądu Grodzkiego w Bochni, zostali rozstrzelani w lesie w Kopalinach.


3.02.1940 r. Nowy Wiśnicz

Do obozu koncentracyjnego nadszedł z więzienia Montelupich w Krakowie drugi transport więźniów politycznych w liczbie 80 osób.

15.03.1940 r. Nowy Wiśnicz

Do obozu koncentracyjnego nadszedł z Krakowa trzeci transport więźniów politycznych w liczbie 150 osób

10.05.1940 r. Nowy Wiśnicz

Samochodami ciężarowymi okrytymi plantekami, pod silną eskortą wachmanów przywieziono do obozu koncentracyjnego czwarty transport więźniów politycznych.

15.05.1940 r. Nowy Wiśnicz

Samochodami ciężarowymi do obozu koncentracyjnego nadszedł następny transport więźniów politycznych.

27.05.1940 r. Nowy Wiśnicz

W obozie koncentracyjnym przez strażnika Rzepkę Jana został zamordowany dr. Roman Krupa-Starzycki, lekarz z Katowic, z powodu spóźnienia się do celi w czasie zarządzonego alarmu.

1.06.1940 r. Nowy Wiśnicz

Do obozu koncentracyjnego przywieziono 13 inżynierów z Mościc, którzy odmówili współpracy z władzami okupacyjnymi.

5.06.1940 r. Nowy Wiśnicz

W lasku "Brzezinki" o godz.4-tej nad ranem z nakazu gestapo w Krakowie, strażnicy z Selbstschutz rozstrzelali 10 więźniów politycznych z obozu koncentracyjnego.

19.06.1940 r. Nowy Wiśnicz

Z obozu koncentracyjnego zwolniono 27 więźniów politycznych, osób niedołężnych i starszych wiekiem.

20.06.1940 r. Nowy Wiśnicz

Z obozu koncentracyjnego odszedł marszem pieszym do Bochni, a następnie koleją do Oświęcimia pierwszy transport więźniów politycznych w liczbie 267 osób.

23.06.1940 r. Nowy Wiśnicz

W wigilię św. Jana (uroczystość Jana Husa) oraz z okazji kapitulacji Francji, niemiecka załoga obozu koncentracyjnego urządziła wrzaskliwą libację z wiwatami i salwami broni palnej. Szaty liturgiczne i sprzęt ze zdemolowanego kościoła więziennego b. klasztoru Karmelitów Bosych ułożone w stos jako fajerwerk zostały spalone. Spłonął wtenczas piękny barokowy kościół, fundowany przez wojewodę krakowskiego Stanisława Lubomirskiego jako votum za zwycięstwo nad Turkami w 1621 r. pod Żwańcem i Chocimem.

20.07.1940 r. Bochnia

Gestapo przeprowadziło pierwsze masowe aresztowania w Bochni i powiecie około 50 osób, które odtransportowano do Tarnowa, później do więzienia Montelupich w Krakowie, a następnie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

5.08.1940 r. Bochnia

Gestapo przeprowadziło drugie masowe aresztowania w mieście i powiecie, zabierając 36 osób, które wywieziono dwoma samochodami ciężarowymi do Tarnowa, później do więzienia Montelupich w Krakowie, a następnie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

11.09.1940 r. Bochnia

Gestapo przeprowadziło trzecie masowe aresztowania w Bochni, zabierając z domów 30 osób, które wywieziono do więzienia Montelupich w Krakowie, a następnie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

12.11.1940 r. Bochnia

Aresztowany 20.07.1940 r. Włodzimierz Podgórzec został przywieziony do Bochni, w celu wskazania miejsca ukrytej broni. W godzinach popołudniowych 4-ch mundurowych i jeden cywilny gestapowiec z III oddz.b. w Krakowie, zabrali z dyrekcji Żupy Solnej sekretarza i inż. Alfreda Dańca i razem z aresztowanym Podgórcem udali się do szybu "Floris". Po zejściu drabinami do kopalni, aresztowany Podgórzec zbiegł, kierując się do wyjścia szybu zamkniętego kratą. Po krótkiej i beznadziejnej szamotaninie z policjantem niemieckim, stojącym przy kracie wejściowej do szybu, Podgórzec odwrócił się w kierunku sztolni z zamiarem przeskoczenia otworu szybu, a policjant strzelił za nim. Podgórzec wpadł w 300 metrową czeluść szybu i poniósł śmierć.


25.08.1942 r. Bochnia Baczków

Odbyła się pierwsza akcja "wysiedlania" Żydów z getta około 4 tys. osób obojga płci do obozu zagłady w Bełżcu. Żydów niezdolnych do transportu w liczbie około 500 osób wywieziono samochodami ciężarowymi do Puszczy Niepołomickiej k/Baczkowa, gdzie ich rozstrzelano i zakopano.

27.08.1942 r. Niepołomice

Z getta w Wieliczce gdzie przebywały rodziny żydowskie z Wieliczki, Dobczyc, Mogiły i Niepołomic wywieziono częściowo furmankami, częściowo samochodami ciężarowymi około 700 Żydów do Puszczy Niepołomickiej na "Kozie Górki", gdzie ich rozstrzelano i zakopano.

28.08.1942 r. Nowy Wiśnicz

Obok ratusza policjant niemiecki R. Bogusch zastrzelił Gicalę za przechowywanie dziecka żydowskiego Pinkasfeldów. Dziecko imieniem Moniek i drugie dziecko żydowskie imieniem Cesia, przechowywane przez nauczycielkę Trojanównę Bogusch zastrzelił w rowie obok cmentarza.

10.09.1942 r. Lipnica Murowana

 Komendant posterunku volksdeutsch Schindler zastrzelił obok bramy cmentarnej rodzinę żydowską z Nowego Wiśnicza: dra Izaaka Fragnera jego żonę Franciszkę oraz siostrę żony Marię Wiselman, córkę lekarza.

10.11.1942 r. Bochnia

Policja niemiecka przywiozła z Nowego Wiśnicza 146 Żydów, z Krakowa 37 Żydów obojga płci, których osadzono w aresztach Sądu Grodzkiego w Bochni. Trzech Żydów chorych, policjant niemiecki zastrzelił na podwórzu obok aresztów.

11.11.1942 r. Bochnia

Niemcy wyprowadzili z aresztów Sądu Grodzkiego w Bochni wszystkich dowiezionych poprzedniego dnia Żydów. 21 Żydów niedołężnych wyprowadzili na cmentarz żydowski na Krzęczkowie i zastrzelili, resztę dołączyli do transportu na "wysiedlenie" do obozu zagłady w Oświęcimiu.

11.11.1942 r. Bochnia

Odbyła się druga akcja "wysiedlania" Żydów z getta w liczbie około dwa tysiące osób, których skierowano do obozu zagłady w Oświęcimiu. 30 Żydów niezdolnych do transportu zastrzelono na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej w Bochni.

8.09.1942 r. Rzezawa

Na drodze polnej k/Jodłówki policja niemiecka przyłapała 16 Żydów uciekinierów z Brzeska,  których zastrzeliła obok cmentarza w Rzezawie. Ciała zamordowanych pochowano na miejscu kaźni.

15.11.1942 r. Niedary

Na polach między Niedarami a Majkowicami policja niemiecka z Bochni zastrzeliła 8 Żydów w tym: 4 mężczyzn, 3 kobiety i 1 dziecko. Ciała zamordowanych zostały zakopane na miejscu zbrodni.

11.12.1942 r. Niepołomice

W Puszczy Niepołomickiej na "Kozich Górkach" został zastrzelony wraz z innymi więźniami dr Stanisław Klimecki b. prezydent miasta Krakowa.


12.02.1943 r. Bochnia

W otwartym polu na drodze Bochnia - Kraków nastąpiło spotkanie komendanta grupy "Dąb" Związku Obrońców Rzeczypospolitej "Wika" z przedstawicielami Komendy Obwodu Polskiego Związku Powstańców "Topoli" i "Rostka", w celu omówienia i ustalenia sposobu scalenia obu organizacji do wspólnego działania w ramach Armii Krajowej.

1.03.1943 r. Bochnia

Został podpisany protokół scaleniowy między komendantem Grupy "Dąb" organizacji konspiracyjnej Związku Obrońców Rzeczypospolitej (ZOR) "Wikiem", a komendantem Obwodu Polskiego Związku Powstańców (PZP) "Topola" w obecności dowódcy baonu PZP "Rostka".

7.03.1943 r. Bochnia

Komendant Grupy "Dąb" organizacji ZOR "Wik" wyjechał do Warszawy na krajowy zjazd przedstawicieli Związku Obrońców Rzeczypospolitej dla omówienia sposobu i przebiegu scalenia grup związkowych oraz form dalszego działania w ramach Armii Krajowej (AK).

21.05.1943 r. Kłaj

Został zastrzelony przez oddz. dyw. Placówki "Wegorz" volksdeutsch Jakub Mattern, robotnik tartaku w Kłaju, za konfidencję i wskazanie Niemcom we wrześniu 1939 r. miejsca postoju III baonu 5 psp w Puszczy Niepołomickiej w rejonie Poszyny. Wyrok został ogłoszony w Małopolskim Biuletynie Informacyjnym nr 23/67/ z dnia 27 czerwca 1943 r.

22.05.1943 r. Kłaj

W nocy z 21 na 22 maja został podpalony przez członków AK z Placówki "Węgorz" tartak w Kłaju, pracujący na cele Wermachtu. Przybyłe na miejsce pożaru straże pożarne miały sprzęt celowo uszkodzony.

29.05.1943 r. Szarów

Na skutek "Wsypy" gestapo aresztowało 27 członków organizacji AK i NOW, których osadzono w więzieniu Montelupich w Krakowie, a później wywieziono do obozu w Oświęcimiu (vide Małopolski Biuletyn Informacyjny nr 22 z 20 czerwca 1943 r.)

2.06.1943 Ispinia

Gestapo i policja niemiecka przeprowadziły na terenie Ispinia i Drwinia obławę w domach i na polach, aresztując 26 osób. Aresztowanego w Drwieni Franciszka Nowaka wleczono po ziemi na linie przywiązanej do samochodu. Z pośród aresztowanych wybrano 13 osób, którym wręczono do ręki karabiny i sfotografowano, a następnie wywieziono do lasu w Chobocie i rozstrzelano, jako bandytów. Między rozstrzelanymi było dwóch żołnierzy AK, reszta działacze ludowi.

10.06.1943 r.

Bojówka AK z Placówki "Szczupak" dokonała napadu na mieszkanie szefa kryminalnej policji Wilhelma Schonburga, zabierając krótką broń palną i ubrania wojskowe. Schonburg w obawie przed konsekwencjami nie meldował o tym władzom przełożonym.

15.07.1943 r. Żegocina

Oddz. dyw. boj. AK (NOW) w sile 8 ludzi pod dowództwem "Jastrzębskiego" dokonał napadu na drodze Żegocina- Łąkta Górna na wojskowy transport samochodowy. Niemcy ostrzelani z broni maszynowej uciekli do pobliskiego lasu. Całą zdobycz 3 samochodów żywności i mundurów, furmankami chłopskimi odwieziono dla oddziałów partyzanckich "Dzika" i "Szczerbca" w Tarnawie i Grabiu.

10.08.1943 r.

Bojówka AK z Placówki "Łosoś" pod d-twem "Ewki" wykonała wyrok śmierci na targowniku gminy Trzciana Janie Marzyńskim za wrogie stanowisko wobec ludności polskiej i jawne donosicielstwo.

23.08.1943 r. Kopaliny

Policja niemiecka przywiozła do lasu w Kopalinach 9 Żydów węgierskich, których w lesie po prawej stronie drogi w kierunku Wiśnicza  - rozstrzelała. Po paru dniach żydowska straż porządkowa z getta w Bochni, wykopała ciała zamordowanych i przewiozła na cmentarz żydowski w Krzęczkowie.

1.09.1943 r. Szczytniki

Na melinie "Lecha" odbyła się narada Podokręgu NOW Bochnia przy udziale komendanta okręgu NOW "Sliwińskiego" w sprawie omówienia spraw dywersyjno-bojowych.

2 i 3. 09. 1943 Bochnia

Odbyła się trzecia i ostateczna akcja "wysiedlania" Żydów z getta do obozu zagłady w Szebni. Akcją kierował Oberstumbannfuhrer Hasse z Krakowa wraz z Mullerem i Schonburgiem. W getcie pozostał jeszcze 250 Żydów do uprzątnięcia i likwidacji mienia żydowskiego.

5.09.1943 r. Bochnia

Policja niemiecka przeprowadziła w getcie rewizję strychów i piwnic. Ukrywający się Żydzi zostali wystrzelani. Pozostała oficjalnie grupa Żydów w getcie poznosiła ciała zamordowanych na ulice Solna Góra i na parceli Stolarczyka ułożyła w stos przeplatany deskami z parkanów, poczem stos trupów został oblany ropą i podpalony. Od palącego się stosu spłonęły domy: Michała Stolarczyka, Franciszka Więcka i Ignacego Chrobaka.

10.09.1943 r. Bytomsko

W lasach koło Bytomska policja niemiecka z Bochni zamordowała ukrywających się w bunkrze leśnym 5 Żydów. Dwóch Żydów, którzy byli w tym czasie poza bunkrem uciekło. W strzelaniu do Żydów brał udział komendant policji granatowej w Trzcianie Józef Malinowski.

10.09.1943 r.

Na polu otwartym nastąpiło spotkanie komendanta Obwodu AK "Topoli" z przedstawicielem NOW "Jareckim", celem omówienia sprawy scalenia NOW w ramach Armii Krajowej. W spotkaniu brał udział "Wik", który pośredniczył przy spotkaniu.

15.09.1943 r. Kopaliny

Policjant niemiecki R. Bogusch zamordował granatami ręcznymi, wrzuconymi do bunkra, ukrywających się tam 3 żydów z Nowego Wiśnicza w tym: matkę z dzieckiem.

16.09.1943 r. Trzciana

Bojówka AK z Placówki "Kiełbik" wykonała wyrok śmierci przez zastrzelenie komendanta policji granatowej Józefa Malinowskiego za wrogi stosunek do ludności polskiej i branie udziału w masakrze Żydów w Bytomski.

18.10.1943 r. Staniątki

Oddział dyw. bojowy NOW rozbił patrol niemiecki z 5 żołnierzami Wermachtu, zabierając 2 kb i 2 pistolety.

26.10.1943 r. Rajbrot

Oddział dyw. bojowy NOW zdemolował urządzenia mleczarni i zniszczył akta kontyngentowe.

23.11.1943 r. Szarów

Gestapo i policja niemiecka przeprowadziły na terenie gromad: Szarów, Dąbrowa, Brzezie, Staniątki, Podłęże i Niepołomice masowe aresztowania ludzi podejrzanych o przynależność do ruchu oporu i sprzyjanie działalności dywersyjnej. Aresztowano 35 osób, które zostały przywiezione do więzienia Montelupich w Krakowie. Część z nich została rozstrzelana na ulicach w Krakowie, część wywieziono do obozu w Oświęcimiu.


5.01.1944 r. Dąbrowa

Bojówka NOW w składzie: "Mariancio", "Mirek", "Kropelka" i "Cygan" zlikwidowała na Winnej Górze w Grodkowicach konfidenta z Dąbrowy Józefa Skrzypka

20.02.1944 r. Bochnia

Pozostała w getcie w Bochni grupa Żydów w liczbie 250 osób zostało wywiezione do obozu w Płaszowie.

29.01.1944 r. Podborze

Oddział partyzancki "Błyskawica"ze zgrupowania AK "Skała" dokonał na szlaku kolejowym Podłęże - Grodkowice - zamachu na pociąg pospieszny Kraków - Lwów, którym jechał gen. gubernator Hans Frank. Uszkodzony został wagon salonowy,  który wyskoczył z szyn. Przerwa w ruchu na obu torach trwała 4 godziny, na jednym torze 15 godzin. Gub. Frank ocalał.

2.02. 1944 r. Podłęże

W odwet za zamach na pociąg pospieszny Kraków - Lwów Niemcy rozstrzelali obok wiaduktu kolejowego 50 więźniów przywiezionych samochodami z Montelupich w Krakowie. Po egzekucji ciała zamordowanych zabrali z miejsca kaźni i odwieźli w kierunku Krakowa.

26.02.1944 r. Kamionna

O godz. 4-ej nad ranem policja niemiecka i SS otoczyli na Pasierbcu dom Walentego Dudka, w którym melinowali partyzanci z oddziału "Harnasie" z powiatu limanowskiego. W wyniku starcia 4 partyzantów zostało zabitych obok domu, a 4-ch w domu i spłonęli razem z podpalonym domem. Najmłodszy w oddziale 17-letni Jerzy Kalita, syn nauczyciela z Nowego Wiśnicza został ranny, wieziony furmanką do Limanowej zażył truciznę i zmarł w drodze. Dwóch partyzantów zbiegło jak również uszli zagłady partyzanci melinujący w innych domach.

24.03.1944 r. Bochnia

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Łosoś" przeprowadził akcje dywersyjną na urząd gminy Bochnia - wieś w Kolanowie niszcząc wszystkie akta ewidencyjne i spisy kontyngentowe oraz zabierając całą gotówkę około 10 tys. zł.

14.04.1944 r. Drwinia

Na zrzutowisku "Kania" nastąpił odbiór sprzętu ze zrzutu z samolotu polskiego z Brindissi. Odebrano 6 osób, między którymi był "Niedźwiadek" generał Leopold Okulicki. Ponadto odebrano 15 pojemników z bronią, mundurami i materiałem wybuchowym.*

11.05.1944 r. Kopaliny

Bojówka z Placówki AK "Sum" dokonała na drodze w Kopalinach zamachu na komendanta policji granatowej z Nowego Wiśnicza Ignacego Szmandę, gorliwego wykonawcę władz okupacyjnych. Ciężko rannego Szmandę odwieziono do szpitala wojskowego w Bochni.

14.05.1944 r. Targowisko

Oddz. dyw. NOW pod d-twem "Jastrzębskiego" zdemolował urządzenie mleczarni w Targowisku i zabrał zapasy masła i sera.

20.05.1944 r. Brzezie

Oddział dyw. boj. NOW przeprowadził w Brzeziu i Gruszkach strzyżenie i chłostę czterech dziewcząt za utrzymywanie stosunków z Niemcami.

26.05.1944 r. Królówka

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Sum" pod d-twem "Koniczynki" przeprowadził akcję na mleczarnię w Królówce. Skonfiskowano 50 kg. masła i zniszczono akta kontyngentowe. W czasie akcji zranił się ciężko granatem ręcznym członek B. Ch. "Kaim" Wiktor Baczkowski, poczem strzałem odebrał sobie życie.

30.05.1944 r. Bochnia

Gestapo i SS przeprowadziły w mieście i okolicy masowe aresztowania wywożąc samochodami do więzienia Montelupich w Krakowie około 30 osób.

 

9.06.1944 r. Dąbrowa

Oddział dyw.bojowy NOW pod d-ctwem "Iskry" zastrzelił w domu Józefa Ch. niem. wachmistrza Richtera, który nocował w czasie, gdy partyzanci przyszli ostrzyc córki Helenę i Józefę za utrzymywanie stosunków z Niemcami.

20.06.1944 r. Siedlec

Oddział dyw.boj. NOW w domu Wróblowej rozbroił nocujących żołnierzy niemieckich z organizacji Todt zabierając 20 szt. różnej broni i amunicję.

23.06.1944 r. Wiatowice

O godz. 4.50 nad ranem policja niemiecka otoczyła dom Jakuba Kostuchy w poszukiwaniu syna Józefa, ukrywającego się po ucieczce z Baudienstu. Policjanci oddali serię strzałów do wnętrza stodoły. Ze stodoły wybiegł syn Józef, którego zastrzelili. Podejrzewając, że w stodole jest więcej partyzantów ostrzeliwali dalej stodołę. W wyniku strzelaniny został zabity komendant niemieckiej policji Wilhelm Reinhagen. Niemcy aresztowali Jakuba Kostuchę i jego żonę Konstancję oraz sąsiadów Romana Jelonkę i jego żonę Annę, obwiniając ich o przechowywanie partyzantów. Aresztowanych odstawiono do więzienia w Bochni. Ponieważ sekcja zwłok Reinhagena wykazała, że został on zastrzelony przez policjanta Boguscha, aresztowani zostali po dwóch miesiącach zwolnieni.

23.06.1944 r. Kobylec

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Karp" zastrzelił Zofię D. lat 24 zamieszkałą w Kobylcu za donosicielstwo i konszachty z Niemcami. Jej mąż z pochodzenia Niemiec będący na usługach okupanta został w roku 1943 zastrzelony przez ruch oporu w Małopolsce Wschodniej.


 

* Informacja Jana Kaczmarczyka o zrzuceniu w okolicy Drwini Leopolda Okulickiego jest nieprawdziwa. Generał L. Okulicki został został zrzucony do Polski w nocy z 21 na 22 maja 1944 r. na lądowisku „Kos” koło Wierzbna, 24 km od Krakowa (operacja „Weller 29”).

3.07.1944 r. Cikowice

Radziecki oddz. partyzancki ubezwładnił dowódcę warty na moście w Cikowicach. Wartownicy z wojsk gen. Własowa odeszli z oddziałem radzieckim koło Sierosławic za Wisłę.

21.07.1944 r. Wola Zabierzowska

W nocy o godz. 1.40 bojówka z Palcówki "Pstrąg" zlikwidowała braci: Mieczysława lat 29 i Kazimierza lat 23 Piwońskich z Woli Zabierzowskiej za sporządzenie pisemnego doniesienia do komendy SS i policji niemieckiej na 11 osób należących do organizacji konspiracyjnej i słuchanie radia w domu Aleksandra Pagacza.

26.07.1944 r. Nowy Wiśnicz

Kombinowany oddział dywersyjno - bojowy z Placówki "Sum" i I baonu AK przeprowadził zbrojną akcję na więzienie w Nowym Wiśniczu, z którego uwolniono 120 więźniów politycznych i zabrano broń z wartowni oraz mundury z magazynu.

27.07.1944 r. Lipnica Murowana

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Łosoś" zlikwidował posterunek policji granatowej w Lipnicy Murowanej, zabierając broń i niszcząc wszystkie akta.

27.07.1944 r. Łapanów

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Karp" i oddział partyzancki "Błyskawica" zlikwidowały posterunek policji granatowej w Łapanowie niszcząc wszystkie akta i zabierając broń z amunicją. Współpracujący z organizacją konspiracyjną policjanci i komendant posterunku Zimny zostali wcieleni do oddziały partyzanckiego "Latawca". Tego dnia oddział partyzancki "Błyskawica" sprowadził na rynek Adama Padlewskiego, któremu wymierzono karę chłosty 25 kijów oraz ostrzyżono Hossową za współpracę z policją niemiecką i władzami okupacyjnymi.

28.07. 1944 r. Trzciana

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Kiełbik" zlikwidował posterunek policji granatowej w Trzcianie zabierając 4 karabiny i amunicję. Komendant posterunku uciekł do Bochni, posterunkowy Skrzypczyński przystąpił do oddziału partyzanckiego, zaś posterunkowy Dyląg, Mudry i Helt ukrywali się w okolicy w obawie przed represją. Równocześnie z likwidacją posterunku został zdemolowany urząd gminy w Trzcianie. 

28.07.1944 r. Zbydniów

Oddział partyzancki "Błyskawica" złożył wizytę we dworze w Zbydniowie państwu Sadowskim. Zofia Sadowska została ostrzyżona za utrzymywanie zażyłych stosunków z Niemcami, mąż jej Michał Sadowski, któremu miano wymierzyć karę chłosty zbiegł.

29.07.1944 r. Tarnawa

Oddział partyzancki "Błyskawica" we dworze w Tarnawie wymierzył karę chłosty inż. Karolowi Branchlowi za złe traktowanie robotników, donosy do Arbeisamtu w celu zmuszania robotników do przymusowej pracy we dworze.

29.07.1944 r. Uście Solne

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Lin" zlikwidował posterunek policji granatowej w Uściu Solnym.

30.07.1944 r. Zabierzów Niepołomice

Na skutek likwidacji posterunków policji granatowej, władze okupacyjne zlikwidowały swój stutzpunkt w Zabierzowie oraz ściągnęły posterunek Vorstschutzu w Niepołomicach w obawie przed zbrojną ich likwidacją przez polski ruch oporu.

28.07.1944 r. Łazy

W czasie akcji rozbrajania Ukraińców z Galicyjskiej Dywizji SS przez oddział dywersyjny B.Ch. zginął Józef Puzia - partyzant.

3.08.1944 r. Łapanów

Oddział partyzancki NOW z Szyku zaatakował Ukraińców z Gal. Dywizji SS, którzy przybyli do Łapanowa na rekwizycję koni. Jeden Ukrainiec został zabity. W rekwizycji koni pomagał i brał udział Adam Padlewski. Przepłoszeni Ukraińcy uciekli z Łapanowa.

4.08.1944 r. Łapanów

Samochodem ciężarowym przybyła grupa Niemców i Ukraińców z Gal. Dyw. SS w sile 50 ludzi ostrzeliwując lasy na kierunku, z którego poprzedniego dnia zostali przez partyzantów ostrzelani. W Łapanowie przeprowadzili rewizję domów (wszyscy mężczyźni z Łapanowa uciekli do lasu) za bronią i partyzantami. W rewizji brał udział Adam Padlewski, który po karze chłosty 27.7.44 r. przyszedł już do formy.

4.08.1944 r. Trzciana

Oddział dywersyjny z I plut. Placówki AK "Karp" przeprowadził akcję dywersyjną na urząd gminy w Trzcianie niszcząc ewidencję ludności, wykazy kontyngentowe bydła i zboża, zabierając maszynę do pisania, powielacz i aparat telefoniczny. Równocześnie u targownika zostały zniszczone akta kontyngentowe bydła i zabrane kolczyki i maszyna do kolczykowania bydła.

5.08.1944 r. Łapanów

Niemcy i Ukraińcy z Gal. Dyw. SS ostrzeliwali i przeczesywali lasy koło Łapanowa poszukując partyzantów, którzy dwa dni przedtem przepędzili ich z Łapanowa.

5.08.1944 r. Łapanów

O godz. 17-tej na polecenie komendanta Placówki AK "Karp" zostali zastrzeleni: Adam Padlewski i jego pasierb Władysław Czyż lat 36 za otwartą współpracę z władzami okupacyjnymi i czynny udział w terrorze miejscowej ludności.

5.08.1944 r. Chodenice

Oddział dywersyjny Kierownictwa Oporu Społecznego (KOS) pod dowództwem "Rysia" został zatrzymany na przeprawie przez Rabę przez żołnierzy na niemieckiej służbie gen. Własowa, kwaterujących w Damienicach, w celu rewizji i legitymowania. W starciu został zabity jeden podofic. i żołnierz własowiec. Oddział dywersyjny po przejściu Raby odskoczył w kierunku południowym, zabierając ze sobą rannego partyzanta. Zaalarmowani strzałami własowcy w sile jednej kompanii przeszli Rabę i otwarli silny ogień z broni maszynowej i ręcznej za uchodzącymi partyzantami nie zważając na ludzi pracujących na polach przy żniwach. W akcji tej został zamordowany major "Baca" Jan Kaczmarczyk, dowódca III baonu AK, którego własowcy wzięli jako jednego z partyzantów.

7.08.1944 r. Łapanów

Oddział dyw. bojowy NOW ostrzelał samochód ciężarowy koło mostu na Grabowcu. Jeden Niemiec został zabity i dwóch rannych. Uszkodzony samochód został zepchnięty do rzeki.

10.08.1944 r. Kamyk

Oddział dywersyjny z Placówki AK "Karp" pod dowództwem "Indianina" zatrzymał niemiecki tabor, prowadzący zarekwirowane bydło. Jeden oficer i trzech żołnierzy zostali rozbrojeni z broni i mundurów, a bydło w ilości 30 szt. rozdzielono między ludność okolicznych wsi.

12.08.1944 r. Kamionna

Oddział dywersyjny KOS-u pod dowództwem "Rysia" dokonał kary chłosty wymierzając sołtysowi Kamionnej Franciszkowi Dudziakowi 40 kijów i grzywnę 1000 zł. za współpracę z okupantem i donos o pobycie na Pasierbcu oddziału partyzanckiego "Harnasie".

12.08.1944 r. Bochnia

Władze okupacyjne zarządziły wymarsz z Bochni 4-tej kompanii pod dowództwem majora Hasse do rejonu kieleckiego, gdzie Niemcy koncentrowali znaczne siły dla rozbicia zbierających się oddziałów AK na pomoc walczącej Warszawie.

14.08.1944 r. Widoma

Oddział dywersyjny KOS-u pod dowództwem "Rysia" wykonał akcję na niemiecki tabor w drodze na Widomą. Zabrano furmankę ze sprzętem, 3 konie, k kb, 2 kbk, 2 bagnety, 15 granatów ręcznych, 400 nabojów do kb i skrzynkę amunicji przeciwpancernej. Jeden Niemiec został zabity, a dwóch wzięto do niewoli.

15/16.08.1944 r. Nieszkowice

W nocy o godz. 1.45 został zestrzelony przez myśliwce niemieckie J.88 przy pomocy działka samoczynnie kierowanego radarem, polski samolot bombowy powracający do Brindissi z nad Warszawy, gdzie dokonał zrzutu dla powstańców. Cała załoga samolotu w liczbie 7 lotników poniosła śmierć. Lotników pochowano na cmentarzu w Pogwizdowie.

16/17.08.1944 r. Łąkta Górna

W nocy nad polami dworskimi został zestrzelony drugi polski samolot bombowy, powracający z nad Warszawy do Brindissi. Jeden z lotników, chor. Stefan Bohanes, został zabity przez myśliwce niemieckie w czasie lądowania na spadochronie. Pozostali lotnicy, a to: dowódca załogi por. Władysław Schoeffer, mechanik st. sierż. Grzegorz Denisienko, sierż. Lucjan Kretowicz, por. Łopuszański i por. Bernhart lądowali szczęśliwie na spadochronach i znaleźli pomoc od miejscowej organizacji AK. Samolot w którym znajdowali się jeszcze pilot chor. Lech Owsiany i tylny strzelec chor. Jan Luck, mając stery poziome uszkodzone zawrócił i lotem ślizgowym doleciał do Buczkowa, zawadził w przysiółku Dębina o zabudowania gospodarcze Synowcowej i rozbił się. Pilot Owsiany uległ ciężkiej kontuzji klatki piersiowej, a chor. Luck lekkie uszkodzenie lewego ramienia. Na drugi dzień Niemcy zabrali lotnika Owsianego do szpitala w Bochni, lotnik Luck znalazł schronienie u Andrzeja Gnuta i miejscowej organizacji AK. Załoga należała do 301 Dyw. Bombowego z eskadry 1586.

24.08.1944 r.

Oddział dywersyjny KOS-u przeprowadził akcję na fabrykę marmolady na Czerwieńcu w Bochni, skąd zabrano 12 m. cukru.

1.09.1944 r. Leszczyna

Oddział dywersyjny KOS-u na drodze w Leszczynie rozbroił i rozebrał do naga 6 Niemców. Niemcy przeprowadzili rewizję po domach w poszukiwaniu partyzantów. W ogrodzie zastrzelili Jana Gadzinę zbierającego owoce, a następnie spalili gospodarstwo Marcina Leśniaka, podejrzewając go o współpracę z partyzantami.

11.09.1944 r.

O godz. 13-j amerykański bombowiec uszkodzony nad Szczakową, mając zamiar lądować na tyłach wojsk radzieckich z powodu dalszego defektu nie mógł kontynuować dalszego lotu. Lotnicy tego samolotu lądowali na spadochronach w różnych miejscach. Jeden z nich lądował w Drwini, został on zabrany przez żołnierza AK Mateusza Ćmaka do Woli Batorskiej i ukryty na melinie u ks. Krupy, gdzie przetrwał do czasu wyzwolenia. Pozostali lotnicy lądowali w Proszówkach, Damienicach i Cikowicach zostali przez Niemców wzięci do niewoli. Ostatni lądował koło Chełmu i ukryty przez Józefa Solaka w Stanisławicach. Uszkodzony samolot spadł w płomieniach w Podolanach koło Gdowa. Załoga samolotu liczyła 11 lotników.

28.09.1944 r. Łąkta Górna

Oddział dyw. bojowy NOW ostrzelał z broni maszynowej na drodze dwa samochody niemieckie zabijając wszystkich jadących w samochodach żołnierzy Wehrmachtu. Partyzanci zdjęli z Niemców mundury i obuwie i zabrali 2 kb i 4 pistolety maszynowe, a zwłoki zabitych pozostawili na cmentarzu wojennym z 1914 r., zaś samochody stoczyli do rowu i podpalili.

29.09.1944 r. Połom

Oddział dyw. boj. NOW na drodze w Połomiu rozbroił 7 żołnierzy Wermachtu. Rozbrojeni żołnierze przybyli do Nowego Wiśnicza w kalesonach.

30.09.1944 r. Nowy Wiśnicz

Na cmentarzu w Nowym Wiśniczu zostali pochowani żołnierze Wehrmachtu zabici przez partyzantów na drodze w Łąkcie Górnej ( 1 oficer i 5 podoficerów).

30.09.1944 r. Niepołomice

Bojówka z placówki AK „Pstrąg” w składzie „Szpic” i „Gienek” dokonała zamachu na komendanta post. Pol. Granatowej Jana Ratajczaka, gorliwego wykonawcę władz okupacyjnych. Ciężko rannym Ratajczakiem zaopiekował się lekarz niemiecki i odesłał go do szpitala w Krakowie.

12.10.1944 r. Łapanów

Do Łapanowa przybył silny oddział Ukraińców z Gal.Dyw. SS z Targowiska przeprowadzając szereg rewizji po domach i dochodzeń w sprawie partyzantów

13.10.1944 r. Łapanów

O godz. 10 rano oddział Ukraińców w sile 250 ludzi wyszedł z Łapanowa tyraliera na teren Kobylca przetrząsając po drodze wszystkie domy i zagajniki. Do uciekających ludzi strzelali pociskami fosforyzującymi. Po domach legitymowali mieszkańców, krzykiem i biciem zmuszając ich do wskazania miejsca pobytu partyzantów.

17/18.10.1944 r. Kolanów

Oddział dywersyjny KOS-u przeprowadził w Kolanowie akcję patriotycznego otrzeźwienia mieszkańców. Zostały ostrzyżone: Kamila Bahn, Salomea Ślizowska, Rożkowa z d. Gałązkówna i Amalia Marszałek. U ostatniej skonfiskowano jeden niemiecki mundur wojskowy. Ponadto otrzymali karę chłosty Jan Gut, Józef Ślizowski i wójt Stanisław Pachuta.

18.10.1944 r. Kobyle

Komendant obozu przymusowej pracy przy budowie okopów w Kobylu koło Starego Wisnicza Hubert Hussmann polecił powiesić trzech robotników, a to: Wojciecha Ziółkowskiego z Łapanowa, Michała Miśkowicza ze Zbydniowa i Jakuba Łękawę z Łąkty Dolnej w celu zastraszenia pozostałych przed ucieczką z obozu.

22.10.1944 r. Rajbrot

Oddział dywersyjny KOS-u zniszczył urządzenie mleczarni w Rajbrocie, zabierając na odchodnym przygotowane dla wojska niemieckiego masło.

1.11.1944 r. Krakuszowice

Grupa Ukraińców z Gal. Dyw. SS w sile 300 ludzi przeprowadziła pacyfikacje wsi: Krakuszowice, Zborczyce i Rakówki z powodu oporu ludności w komasowaniu gruntów.

W czasie akcji pacyfikacyjnej w Krakuszowicach w domu Józefa Ciupki zamordowali 4-ch melinujących w jego domu partyzantów, a to: „Kosa”, „Noworodka”, „Wąsika” i „Flachę” oraz zastrzelili 3 osoby ze Zborczyc. Z Krakuszowic zabrali 50 osób, które odtransportowali do obozu pracy przymusowej w Kobylu.

11.11.1944 r. Cikowice

Zamiar zlikwidowania konfidenta Wilhelma Schoeberta, uciekiniera ze wschodu, przez miejscowych członków ruchu oporu nie udał się. Delikwent po ogłuszeniu go kołem, w czasie kopania dla niego grobu, odzyskał przytomność i zbiegł.

12.11.1944 r. Cikowice

Żołnierze z niemieckiej organizacji Todt i Ukraińcy z Gal. Dyw. SS otoczyli kościół w czasie nabożeństwa legitymując ludzi w kościele. Kilkadziesiąt ludzi zabrali z kościoła do robót przy budowie okopów i umocnień wojennych. Podobna akcja została przeprowadzona w Kłaju.

29.11.1944 r. Lipnica Murowana

Grupa Ukraińców z Gal. Dyw. SS w sile 100 ludzi przeprowadziła obławę wypędzając biciem i terrorem z domów na rynek, który obstawiono kordonem, poczem dano znać czerwoną rakietą. Na ten znak przyjechało gestapo i z listy wywołano 11 osób, które zostały aresztowane i przewiezione do więzienia w Tarnowie, a następnie do obozu koncentracyjnego w Gross – Rosen. Pozostałą resztę ludzi zapędzono do robót przy budowie okopów w okolice Gnojnika.

28.11.1944 r. Wieruszyce

Oddział dyw. boj. NOW ostrzelał na drodze wojskowy samochód osobowy, którym jechał niemiecki dowódca 10 Dywizji Grenadierów Pancernych płk. Harold Walter, jego adiutant i szofer. Adiutant i szofer zostali uprowadzeni do lasu w Cichawce i zastrzeleni. Do samochodu wsiadło kilku partyzantów i z ciężko rannym pułkownikiem odjechali w kierunku Słupi w powiecie limanowskim. Ponieważ pułkownik zmarł w drodze zwłoki jego zostały zakopane w lesie.

29.11.1944 r. 

Na skutek powyższego napadu policja i wojsko niemieckie przeprowadziły obławy i aresztowania ludzi w Tarnawie, Ubrzeży i Kempanowie w powiecie bocheńskim, w Żerosławicach w powiecie myślenickim oraz Lasocicach i Słupi w powiecie limanowskim. Aresztowanych przesłuchiwała specjalna komisja w celu ustalenia kierunku oprowadzenia oficerów niemieckich oraz miejsca pobytu partyzantów. 

1.12.1944 r. 

Wymusiwszy zeznanie na jednym z aresztowanych Niemcy odnaleźli zwłoki pułkownika zakopane w lesie koło Słupi, zaś w dworze w Żerosławicach znaleźli samochód niemiecki zabrany im kiedyś przez oddział partyzancki NOW "Szczerbiec".

4.12.1944 r. 

Na skutek dochodzeń i poszlak Niemcy wywieźli wszelki dobytek ze dworów w Słupi i Żerosławicach.

6.12.1944 r. 

Oddział dywersyjny KOSu w składzie "Skowron" "Mściciel" i "Gałązka" wykonali wyrok śmierci przez zastrzelenie Jana Czyża i jego żony w Pogwizdowie za konfidencję i pisanie anonimów do władz niemieckich.

7.12.1944 r. Żerosławice

Około godziny 13-tej do dworu w Żerosławicach przyjechało 11 samochodów ciężarowych z pełną obsadą i samochód w którym przywieziono 40 więźniów z Montelupich w Krakowie. Część więźniów powieszono na drągu między drzewami w ogrodzie, część więźniów i aresztowanych ludzi w czasie obławy zamordowano w stodole i spichlerzu. Zabudowania dworskie zostały podpalone. Również tego dnia zostały spalone zabudowania dworskie w Słupi.

10.12.1944 r. 

Oddział dywersyjny KOS-u po d-twem "Jastrzębca" przeprowadził akcje likwidacji magazynu kontyngentowego zboża, zabierając na furmanki chłopskie: 15 ton żyta, 7 ton pszenicy i 5 ton jęczmienia.

11.12.1944 r. Wola Zabierzowska

Oddział dywersyjny KOS-u przeprowadził dochodzenie za sprawcami kradzieży krów u Turonia i Bielca w Woli Zabierzowskiej. Sprawców kradzieży Franciszka Swidę i Franciszka Klimę ukarano chłostą po 25 kijów, a także nakazem zapłacenia należności poszkodowanym za krowy.

13.12.1944 r. Dziewin

Oddział dywersyjny KOS-u przeprowadził akcję patriotycznego uświadamiania mieszkańców wsi, a mianowicie, za gadulstwo i utrzymywanie stosunków z Niemcami zostały ostrzyżone: Genowefa Kicka, Józefa Twardowska, Władysława Kicka, Józefa Szalowa. Karę chłosty otrzymali: Marcin Nosal, Jan Serafin, Tadeusz Sleboda, Tadeusz Powroźnik, Sylwester Data, Franiszek Połoncarz, Eugenia Data i Józef Dymurski za kradzieże w lesie i gadulstwo.

15.12.1944 r. Gawłów

Oddział dywersyjny KOS-u przeprowadził akcję uświadamiającą. Ostrzyżone zostały: Maria Bordynówna i Genowefa Klima za utrzymywanie stosunków z Niemcami, a karę chłosty otrzymali: Andrzej Oleksy, Jan Sądel, Józef Flak, Walentyna Kaczmarczyk za odgrażanie się i donosicielstwo.

17.12.1944 r. Chobot

Oddział dywersyjny KOS-u wykonał wyrok śmierci przez zastrzelenie Franciszka Laska za konfidencję

19.12.1944 r. Rzezawa

Oddział dywersyjny KOS-u pod d-twem "Rysia" rozbroił dwóch inspektorów organizacji Todt nadzorujących pracę przy budowie okopów. Z magazynu organizacji Todt zabrano: 19 karabinów różnego tybu, 14 ładownic, 26 koców, 2 kożuchy i różny ekwipunek żołnierski.

22.12.1944 r. Wola Batorska

Oddział dywersyjny KOS-u zabrał z mleczarni w Woli Batorskiej 71 kg. masła i 70 kg. sera i skonfiskował 5.475 zł. gotówki. 


2.01.1945 r. Lipnica Murowana

Bojówka z Placówki AK "Łosoś" po przeprowadzeniu dochodzeń i ustaleniu winy zastrzeliła Antoninę Bankiewicz zd. Kwaśniewską lat 31 i jej siostrę Honoratę Kwaśniewską lat 18 zwane "boginkami" zamieszkałe w Lipnicy Murowanej za donosicielstwo i wspołpracę z policjantem niemieckim R. Boguschem i wywiadowcą Alfredem Paciejem.

3.01.1945 r. Trzciana

Grupa wypadowa z Gal. Dyw. SS przeprowadziła w Łąkcie Dolnej i Górnej szereg aresztowań i rewizji rabując przy tej okazji około 40 gospodarstw. Najbardziej zostali pokrzywdzeni nauczycielka Antonina Filipczyk i nauczyciel Jan Kukla, którzy po zupełnym obrabowaniu zostali bez środków do życia.

4.01.1945 r. Bochnia

Akta sądowe i urzędu katastralnego w Bochni zostały przewiezione do szybu "Campi" i spuszczono do kopalni. W taki sam sposób zabezpieczono również akta katastralne urzędu lwowskiego, przywiezione do Bochni 16 marca 1944 r.

4.01.1945 r. Bochnia

Oddział dyw. boj. NOW i "Szczerbca" przeprowadził akcję na baraki kąpielowe na stacji w Bochni, skąd zabrano 18 kb i ekwipunek kąpiących się żołnierzy niemieckich.

5.01.1945 r. Nowy Wiśnicz Kombinowany oddział NOW i "Szczerbca" przeprowadził akcję na kasę niemieckiego sztabu 15 Armii Kubańskiej, mieszczącą się w ratuszu skąd zabrano ponad 5 mln. złotych

12.01.1945 r. Bochnia

Stacjonujący w Targowisku batalion z Gal. Dywizji SS wyjechał w kierunku Zakopanego, rzekomo do zwalczania dywersji radzieckiej.

18.01.1945 r. Stanisławice

Został wykonany wyrok śmierci na Stanisławie Turskiej zamieszkałej w Stanisławicach za donosicielstwo i współpracę z Niemcami.

20.01.1945 r. Buczyna

Oddział dyw. boj. NOW pod dowództwem "Jastrzębskiego" związał się na styku wsi Buczyna-Grabina walką z cofającymi się wojskami niemieckimi. Przeważającymi siłami oddziałów niemieckich, oddział partyznacki, a to: "Mukki", "Obuch", "Orwicz", "Gruda" i "Księżyc" oraz 13 osób cywilnych zabitych i kilka zabudowań spalonych. Straty nieznane, ponieważ zabici i rani zostali zabrani z pola walki.

20.01.1945 r. Bochnia

W sobotę dnia 20 stycznia zakończyły się walki w mieście. W niedzielę dnia 21 stycznia w godzinach porannych wkroczyły do Bochni główne siły wojsk radzieckich. Miasto i powiat były wolne.