niedziela, grudzień 03, 2023

Kaplica na Murowiance położona jest w sąsiedztwie ul. Brzeźnickiej, na stoku opadającym ku centrum miasta. Zaledwie kilkanaście metrów od niej wypływa źródełko, uważane za cudowne, z którego wodę czerpie wielu bochnian. Źródło to daje początek potokowi Murowianka - prawemu dopływowi Babicy. Legenda wywodzi nazwę miejsca i potoku od murowanej świątyni, która miała się tu rzekomo znajdować przed wiekami.

Ponoć jeszcze 200 lat temu było tam widać ruiny i fragmenty fundamentów pokaźnej budowli. Możliwe, że pierwotnie w tym miejscu położony był kościół św. Urbana, fundowany przez mieszczan bocheńskich przed 1680 rokiem. Być może jednak, sama nazwa "Murowianka" to zniekształcone słowo "Morowianka", czyli miejsce gdzie znajdował się cmentarz epidemiczny, na którym chowano ofiary epidemii, czyli "morowego powietrza".

Figura Matki Bożej AnielskiejMichał, Wincenty i Tomasz Łosikowie, górnicy z zawodu, zapragnęli wznieść w tym miejscu małą kapliczkę. Z pokolenia na pokolenie, bowiem w tej rodzinie przekazywano istniejącą od dawna przepowiednię, że z ruin dawnego kościoła powstanie najpierw kapliczka, a później świątynia na Bożą chwałę. Dodatkowo przodkowie braci Łosików miewali częste sny, w których widzieli staruszka - księdza rozwieszającego między drzewami szaty liturgiczne i układającego jakby do mszy naczynia mszalne.

Kaplica na Murowiance. POcztówka z 1939 r. Zbiory Muzeum w BochniW latach 1854-1856 wznieśli oni maleńką kaplicę na gruncie ofiarowanym przez ich sąsiada - Józefa Kronenberga. W 1856 r. do kaplicy przeniesiono barokową figurę Matki Boskiej Anielskiej. Pierwotnie znajdowała się ona w kościele bernardynów bocheńskich, a po jego rozebraniu trafiła do kościoła w Krzyżanowicach postawionego w 1794 r. 
Wróciła do Bochni za sprawą krawca Gargula, który za wykonaną pracę poprosił proboszcza z Krzyżanowic o figurę Matki Bożej. Krawiec podarował swoją figurę swojemu krewnemu Łapińskiemu, a ten z kolei sprzedał ją Stanisławowi Czyżowi, który ją darował Łosikowi do nowo wybudowanej kaplicy. Historię cudownej figury spisał w 1887 r. Michał Łosik. Do słynącej z wielu łask figury od prawie 150 lat przybywają pielgrzymi w pierwszą niedzielę sierpnia. Niestety kilka lat temu figurę przeniesiono do kościoła św. Jana, a w kaplicy znajduje się jej kopia. Samą kapliczkę powiększono w 1892 r. i nabrała wtedy wygląd miniaturowego kościoła z prezbiterium.

Kaplica zbudowana została w stylu późnoklasycystycznym z kamienia i cegły. Dach kryty dachówką i blachą z baniastą wieżyczką na sygnaturkę, z latarnią i ostrosłupowym daszkiem. Elewacja frontowa z pilastrami i portalem zamkniętym półkoliście. Powyżej okno w obramieniu z kluczem. Główny ołtarz w stylu ludowo-barokowym z 2 poł. XIX w. W nim ludowa, drewniana statua Matki Bożej Anielskiej z Dzieciątkiem, stojąca na półksiężycu i otoczona złocistymi promieniami.  Dwa ołtarze boczne ludowo-klasycystyczne z 1 poł. XIXw. W lewym - barokowy obraz Matki Boskiej w typie Śnieżnej; w zwieńczeniu - św. Teresa od Dzieciątka Jezus. W prawym - obraz św. Mikołaja, zaś w zwieńczeniu ołtarza - św. Józef z Dzieciątkiem. Polichromie kaplicy wykonał w 1892 r. Jan Lubrański. Staraniem parafii, w ostatnich latach do kaplicy dobudowano południowe skrzydło, które niestety zepsuło harmonię i styl budowli. Niewątpliwie miejsce to straciło dawną atmosferę oazy ciszy i spokoju, a rozbudowana kaplica - choć gruntownie wyremontowana - straciła swą prostotę i niepowtarzalny urok...

Jeden z obrazków Tańca śmierciW kaplicy znajduje się bardzo ciekawy "Taniec śmierci" w postaci 14 niewielkich obrazków. Powstał on prawdopodobnie z chwilą wyposażenia, zbudowanej w 1854 r. kaplicy. Jest prawdopodobnie dziełem jakiegoś nieznanego z nazwiska malarza ludowego i wzorowany był na cyklu Tańca śmierci w kościele OO. Bernardynów w Krakowie. Malowidło przedstawia dialog Śmierci z przedstawicielami różnych stanów, którzy muszą się pogodzić z jej wszechwładzą.

W sezonie letnim (od maja do października), odprawia się na Murowiance msze święte (raz w tygodniu), nabożeństwa majowe oraz modlitwę różańcową (październik). Odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej przypada na pierwszą niedzielę sierpnia.

O powstaniu Kaplicy na Murowiance zobacz też artykuł prasowy z 1896 r.