• Solny gród
  • bochnia
  • Czarny staw
sobota, maj 25, 2024


Ziemia Bocheńska
 - tej nazwy nie znajdziecie na mapie ani w aktach urzędowych. Oznacza ona tereny, które łączyły i łączą ścisłe związki historyczne, kulturowe i gospodarcze z miastem Bochnią. Terytorialnie utożsamiana jest z obszarem powiatu bocheńskiego, położonego w środkowej części województwa małopolskiego.Rozciąga się od rzeki Wisły na północy aż po wzniesienia Beskidu Wyspowego na południu. Stolica tej ziemi - Bochnia leży dokładnie na styku dwóch różnych krajobrazów, niejako dzieląc tereny Bocheńszczyzny na górzyste południe i nizinną północ.

 

mapa powiatu bocheńskiegoPołudniowa część powiatu to tereny pagórkowate oraz zalesione wzgórza i góry Pogórza Wiśnickiego i Beskidu Wyspowego. Najwyższym i jednym z najpiękniejszych wzniesień w tym rejonie jest Kamionna (801 m n.p.m.), ulubione miejsce turystów i narciarzy. Pięknych widoków dostarczają też inne, mniejsze wzniesienia, jak choćby położona w Gierczycach góra Patria (364 m n.p.m.), skąd w pogodne dni można podziwiać tereny niemal całej Bocheńszczyzny. Ładnych, choć zupełnie odmiennych widoków, dostarcza również krajobraz północnej części rejonu. Występują tu rozległe równiny Niziny Nadwiślańskiej, przez które przebija się rzeka Raba, wpadająca do Wisły w okolicy Uścia Solnego. Ujście głównej rzeki naszej najbliższej ojczyzny nie tylko dostarcza wrażeń wzrokowych ale zdaje się symbolizować złączenie się dwóch ojczyzn - małej i wielkiej.

O pięknie tej ziemi świadczą duże obszary leśne, na które składają się: Puszcza Niepołomicka, Las Grobla, Las Bratucicki, Las Jodłówka i lasy Pogórza. Funkcjonują tu też dwa parki krajobrazowe: Bratucicki i Wiśnicko-Lipnicki. Najcenniejsze okazy przyrodnicze chroni się w rezerwatach przyrody: "Kamionna", "Kamień Grzyb", "Dębina", "Lipiny", "Wiślisko-Kobyle". Do najbardziej atrakcyjnych zabytków przyrodniczych należy pomnik przyrody "Kamienie Brodzińskiego" na Paprotnej Górze (czyli mojej :))w Lipnicy Górnej i Rajbrocie. Okazałe skały związane są z osobą poety Kazimierza Brodzińskiego, który właśnie w tym miejscu miał napisać swoje pierwsze młodzieńcze wiersze.

 

Raba pod BochniąW krajobrazie Bocheńszczyzny nie brakuje tego co nas będzie interesować najbardziej - śladów przeszłości, małych i wielkich dzieł ludzi, dokonanych na przestrzeni wieków. To tu spotkamy resztki prastarych grodów obronnych, będziemy podziwiać kunszt budowniczych średniowiecznych kościołów, zadumamy się przy przydrożnych pomnikach i figurach, poznamy dawną świetność miast - górniczej Bochni, magnackiego Wiśnicza, handlowej Lipnicy Murowanej. Wielce urokliwe są też niektóre wsie, jak choćby znane z atrakcji turystycznych i ciekawej historii: Żegocina, Łapanów, Sobolów, Chełm. Można więc powiedzieć: tu historia idzie w parze z pięknem natury.